Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe sposoby kontroli zbiorników do składowania

Europejskie konsorcjum opracowało nowatorski sposób kontroli zbiorników do składowania, przeprowadzając badania ultradźwiękowe dalekiego zasięgu.
Nowe sposoby kontroli zbiorników do składowania
W dużych zbiornikach na całym świecie składowanych jest wiele niebezpiecznych płynów, w tym oleje i chemikalia. Wyciek ze zbiornika, spowodowany najczęściej korozją jego posadzki, stanowi poważne zagrożenie dla środowiska, gospodarki i bezpieczeństwa. Zewnętrzna kontrola zbiorników jest niewystarczająca, ponieważ aktualnie stosowane metody umożliwiają przeprowadzenie inspekcji do 1 metra w głąb zbiornika. Pośród dodatkowych ograniczeń trzeba wymienić konieczność opróżnienia i wyczyszczenia zbiornika przed kontrolą, co wiąże się z narażeniem pracowników na działanie niebezpiecznych oparów, a także z wysokimi kosztami i zagrożeniem skażenia środowiska, które są związane z transportowaniem i przechowywaniem niebezpiecznych płynów w innej lokalizacji.

Finansowany przez Unię Europejską projekt TANK-Inspect, stworzony w celu pokonania powyższych przeszkód na drodze praktyk kontroli, miał na celu opracowanie nowatorskiej techniki badania ultradźwiękowego dalekiego zasięgu (LRUT – Long-Range Ultrasonic Testing), służącej kontroli płyt posadzki pod kątem korozji. Za pośrednictwem metody LRUT generowane są fale ultradźwiękowe o bardzo niskiej częstotliwości, które pokonują znaczne odległości bez utraty dużych ilości energii. Wdrożenie tej techniki w procesie kontroli zbiorników przyniosłoby korzyści w postaci eliminacji konieczności opróżniania i czyszczenia zbiornika.

Pierwszym krokiem było zamówienie przez partnerów konsorcjum badania mającego na celu identyfikację problemu i skonstruowanie modeli zbiorników w małej skali, przeznaczonych do prac laboratoryjnych. W badaniach propagacji fal przez spawane zakładkowo płyty, z uwzględnieniem tłumienności falowej, zastosowano techniki modelowania liczbowego, które pozwoliły na wskazanie najlepszej modulacji fali i zoptymalizowanie stosunku sygnału do szumu. Kompletny system TANK-Inspect składa się z ultradźwiękowego nadajnika impulsowego i odbiornika dalekiego zasięgu, umożliwiającego kontrolę zbiorników do składowania, oraz interfejsu sterowania przyrządem i zapisywania danych dotyczących zbiorników. System umożliwia również przeprowadzenie rekonstrukcji tomograficznej, pozwalającej na sporządzenie mapy tłumienności posadzki zbiornika.

Oczekuje się, iż prototyp systemu TANK-Inspect przysłuży się do usprawnienia procedur wykrywania defektów zbiorników do składowania, zwiększenia bezpieczeństwa pracowników oraz obniżenia kosztów kontroli. Zastosowanie systemu do kontroli starych zbiorników przechowywanych na terenie krajów wschodnioeuropejskich będzie miało znaczący i korzystny wpływ na ochronę środowiska.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę