Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

INMARE — Wynik w skrócie

Project ID: 506427
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Włochy

Uporządkowany transport przyszłości

Systemy transportu drogowego i szynowego są coraz bardziej nasycone. Przejście na transport wodny został zapoczątkowany przez UE, która zaleciła pełny przegląd systemów żeglugowych w celu wchłonięcia potencjalnego wzrostu zapotrzebowania w zakresie transportu.
Uporządkowany transport przyszłości
Coraz większa presja wywierana na europejski transport drogowy i szynowy będzie wiązać się z tym, iż sektor przewozowy i handlowy będzie poszukiwał alternatywnych, bardziej zrównoważonych form transportu. Transport wodny stanowi idealne rozwiązanie, w związku z czym podjęte zostały bieżące badania, mające sprawdzić, czy przewóz drogą wodną może sprostać rosnącym potrzebom w sposób bezpieczny i przyjazny dla środowiska.

Wyzwanie to zostało podjęte w odniesieniu do odrębnych, dobrze określonych problemów w ramach projektu "Technologie i metodologie na rzecz bezpiecznego, przyjaznego środowisku i wydajnego transportu wodnego przyszłości" (Inmare). Uwzględniały one zwiększenie wydajności na morzu oraz w strefach przybrzeżnych, a także w odniesieniu do zasobów ludzkich. Zbadano możliwości systemu wspomagania decyzji (DSS) stanowiącego istotne, większe wsparcie sieci komunikacyjnych. Wreszcie zespół projektu Inmare zbadał środki na rzecz większego zrównoważenia.

Przyjęto podejście oddolne, w ramach którego zebrano problemy napotykane przez właścicieli statków i armatorów, po czym przełożono je na rozwiązania wynikające z najnowszych badań i postępów osiągniętych w instytucjach akademickich i technicznych. Zalecenia wydane w ramach projektu Inmare, a dotyczące aspektów transportu morskiego, takich jak bezpieczeństwo i wydajność, obejmują ściślejsze powiązanie z zaawansowanymi, wysoce wydajnymi, aczkolwiek niedrogimi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK).

Europejski globalny system nawigacji Galileo, w połączeniu z satelitarnym systemem automatycznej identyfikacji (AIS), postrzegany jest jako odpowiedź na potrzeby w zakresie systemów monitorowania ruchu i informacji. W szczególności ten bardzo precyzyjny system pozycjonowania przyniesie korzyści wszystkim łańcuchom logistycznym, w tym specjalnym systemom monitorowania wspomagającym obsługę statków, integralność ładunku oraz wydajność funkcjonowania portów.

W odniesieniu do złagodzenia presji wywieranej na zasoby ludzkie, zespół projektu Inmare zalecił organizację internetowych szkoleń oraz wykorzystanie oprogramowania do realizacji pracochłonnych, podanych na błędy zadań. Oczywistymi kandydatami w tym zakresie są działania związane z administracją i dokumentacją. Ponadto wspomagana komputerowo konserwacja oraz DSS w trudnych warunkach atmosferycznych, wsparte rozwiązaniami informatycznymi (IT), mogą być skuteczniejsze i mniej stresujące dla personelu.

W zakresie poprawy zrównoważenia środowiskowego dostępnych jest obecnie wiele zaawansowanych technologii. W tym kontekście zbadano potencjał systemów zasilanych ogniwami paliwowymi, alternatywnych technologii napędowych oraz systemów uzdatniania wody balastowej.

Zwiększenie udziału technologii w sektorze morskim bez wątpienia przyczyni się do poprawy wydajności, bezpieczeństwa oraz wymiaru ekologicznego. Przewóz drogą wodną stanie się bardziej konkurencyjną opcją dla operatorów, a presja wywierana na systemy drogowe zostanie ograniczona.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę