Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

GOLEM — Wynik w skrócie

Project ID: 33211
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Niderlandy

Nanotechnologia naśladująca biologię

Siła wiązań międzycząsteczkowych występujących w układach biologicznych stanowi pożądaną cechę łączenia nanostruktur. W ramach europejskiej inicjatywy przetestowano różne mechanizmy interakcji między mikro- i nanomateriałami.
Nanotechnologia naśladująca biologię
Od początku istnienia nanotechnologii nasza wiedza na temat syntezy nanostruktur na poziomie cząsteczkowym rozwija się w gwałtownym tempie. Jednakże, oprócz tworzenia cząsteczek kulistych (ang. buckyball) oraz nanorurek węglowych, nasze pojęcie na temat sposobu łączenia części różnych materiałów jest nadal ograniczone. Problem ten podjęto w ramach finansowanego przez UE projektu "Inspirowany biologicznie proces łączenia mikro- i nanoproduktów" (GOLEM), w którym przyjęto podejście oparte na zdarzeniach biologicznych w skali mikro i nano.

Partnerzy projektu przeprowadzili analizy i modelowanie różnych mechanizmów inspirowanych przez układy biologiczne, takich jak interakcje między białkami awidyny/strepawidyny, DNA oraz polimery z wiązaniami wodorowymi. Konsorcjum wykorzystało perełki o różnej średnicy oraz zbadało ich skuteczność wiązania, aby zademonstrować przyczepność perełek o średnicy do 10 mikronów.

Jednocześnie zoptymalizowano metody manipulowania tymi elementami. W szczególności opracowano opływową komorę łączenia, przeznaczoną do manipulowania składnikami z użyciem kropel, wiązki laserowej bądź procesu dielektroforezy. Ważnym rezultatem projektu GOLEM była skuteczna manipulacja złożonymi kształtami, takimi jak prostopadłościan, z zastosowaniem zasady opartej na laserowym przepływie Marangoniego. Wreszcie partnerzy projektu opracowali przyrząd oparty na mikrorobotach, aby scharakteryzować i poddać manipulacji połączone komponenty w zakresie siły wiązania.
%Podsumowując, projekt GOLEM pokazał możliwość zastosowania wiązań opartych na układach biologicznych w łączeniu mikro- i nanomateriałów. Oprócz nieocenionej analizy nowych mechanizmów wytwarzania nanostruktur, komercjalizacja innowacji projektu przyczyni się do rozwoju dziedziny nanotechnologii.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę