Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

STAG — Wynik w skrócie

Project ID: 33355
Źródło dofinansowania: FP6-NMP
Kraj: Włochy

Inteligentne etykiety monitorują historię temperatury produktów psujących się

Inteligentne materiały, często zwane materiałami reagującymi bądź wielofunkcyjnymi, reagują na zmiany warunków otoczenia. Finansowani ze środków UE badacze opracowali czułe na temperaturę etykiety, które mogą zrewolucjonizować kontrolę oraz bezpieczeństwo produktów psujących się.
Inteligentne etykiety monitorują historię temperatury produktów psujących się
Nadmierna lub wydłużona ekspozycja środków farmaceutycznych, żywności i napojów na wysokie temperatury może wywołać zmiany charakterystyki chemicznej takich produktów, co może spowodować, iż ich spożycie stworzy zagrożenie dla człowieka. Dotychczas nie opracowano technologii zintegrowanej z opakowaniami artykułów psujących się, która umożliwiałaby producentom i dystrybutorom śledzenie historii ekspozycji cieplnej produktów w całym łańcuchu dostaw.

Projekt "Zmienne, wielofunkcyjne materiały do monitorowania ilościowego ekspozycji na temperaturę, warunki otoczenia i światło" (STAG) został podjęty z myślą o stworzeniu oszczędnych i łatwych w użyciu znaczników termicznych do integracji z materiałami opakowaniowymi, takimi jak butelki, papier i nakrętki, w celu śledzenia historii ekspozycji cieplnej zapakowanych materiałów.

Badacze skoncentrowali się na grupach organicznych materiałów cząsteczkowych, nadcząsteczkowych i polimerowych, które można by zintegrować z cienką warstwą. Celem było wytworzenie urządzeń zmiennych, w szczególności takich, które zmieniają swój stan podczas ekspozycji na temperatury graniczne i/lub światło ultrafioletowe (UV).

Wykorzystując nanotechnologię, badacze przebadali materiały, których zmiany rozmiaru, kształtu bądź ruchu wskazują czas trwania ekspozycji na niekorzystne czynniki, takie jak temperatura lub światło UV.

Zespół projektu STAG skutecznie opracował materiały, które zachowają się jak nieodwracalne przełączniki termiczne, w tym polimetakrylan metylu (PMMA), oktakozan (C28) oraz poliizobutylen (PIB). Ponadto zintegrowali te materiały z etykietkami zdolnymi do przechowywania informacji oraz czułymi na temperatury w zakresie od 50 do 70 stopni Celsjusza. Dane z etykiety odczytane zostały za pomocą urządzenia optycznego – zasadniczo kamery cyfrowej – i przesłane do komputera wyposażonego w przyjazny użytkownikowi interfejs, pozwalający na ich odszyfrowanie do dalszej analizy.

Podsumowując, w ramach projektu STAG wyprodukowano z inteligentnych materiałów termoczułe etykiety, które można zintegrować z materiałem opakowaniowym artykułów psujących się, takich jak środki farmaceutyczne, artykuły spożywcze i napoje. Etykiety wraz z łatwym w obsłudze oprogramowaniem sterującym mogą zrewolucjonizować monitorowanie bezpieczeństwa oraz kontrolę jakości produktów psujących się w całym łańcuchu dostaw, przynosząc ogromne korzyści społeczno-gospodarcze obywatelom i gospodarce UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę