Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ekotoksykogenomika na arenie badawczej

W ramach finansowanego ze środków UE projektu uruchomiono inicjatywę stosowania technologii "omicznych" w ekotoksykologicznych celach badawczych. Skoncentrowano się na pilnej kwestii substancji zaburzających gospodarkę endokrynną.
Ekotoksykogenomika na arenie badawczej
Substancje te, stanowiące główny współczesny problem zanieczyszczenia ekosystemów, są szczególnie szkodliwe, wywołują bowiem raka, uszkodzenia płodu oraz inne problemy rozwojowe. Naukowcy realizujący projekt "Wzmocnienie potencjału badawczego w ekotoksykologii" (REP-Lecotox) skoncentrowali się na zaburzeniach endokrynnych oraz charakteryzacji źródeł ekotoksykologii wodnej.

Modernizacja sprzętu naukowego i technologicznego, rekrutacja młodych naukowców oraz szeroko zakrojone działania w zakresie nawiązywania kontaktów stworzyły synergię, która podniosła badania w centrum do poziomu porównywalnego z europejskim. W celu stworzenia nowych procedur testowych, zespół projektu REP-Lecotox skutecznie połączył genomikę i proteomikę z konwencjonalnymi testami toksyczności oraz znanymi biomarkerami.

Dwa zorganizowane warsztaty pokazują działania podjęte w ramach projektu REP-Lecotox. Warsztaty zatytułowane "Ekotoksykogenomika: wyzwanie integracji fenomiki/proteomiki/metabolomiki z ekotoksykologią wodną i lądową" skupiły ekspertów z dziedziny genomiki, transkryptomiki, proteomiki, metabolomiki oraz bioinformatyki. Rezultatem był kompleksowy przegląd kierunku ekotoksykogenomiki w odniesieniu do nowych technologii.

Natomiast warsztaty "Trendy w ocenie ryzyka ekologicznego", o bardziej politycznym wymiarze, przyciągnęły decydentów, jak również zainteresowane strony z sektora przemysłowego, agencji regulacyjnych i instytucji akademickich. Powstała w ten sposób sieć zbadała aktualny stan oraz przyszłość oceny ryzyka w zakresie toksyczności chemicznej oraz powiązanych regulacji UE.

Jednakże najważniejszym osiągnięciem może być utworzenie systematycznie aktualizowanej strony internetowej: http://www.lecotox.net . Dynamiczny charakter ekotoksykologii odzwierciedlony jest w najnowszych doniesieniach o realizowanych projektach, publikacjach, badaniach oraz obiektach w laboratorium Lecotox, a także o projektach opartych na współpracy.

Finalizacji projektu towarzyszyło wzmocnienie pozycji Lecotox na europejskiej arenie badawczej. To laboratorium badawcze osiągnęło status odpowiedniego partnera do realizacji programów badań stosowanych oraz badań ekotoksykologicznych UE realizowanych w przyszłych programach ramowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę