Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

REAL-SOFC — Wynik w skrócie

Project ID: 502612
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niemcy

Lepsze ogniwa paliwowe na horyzoncie

Identyfikacja nowych materiałów, technik i substancji wydłużających żywotność ogniw paliwowych ze stałym tlenkiem (SOFC) może doprowadzić do opracowania nowych, bardziej wydajnych i silniejszych baterii.
Lepsze ogniwa paliwowe na horyzoncie
Ogniwa SOFC wytwarzają elektryczność bezpośrednio poprzez utlenianie paliwa. Są zazwyczaj bardzo wydajne, jednak ich działanie ograniczane jest wysokimi temperaturami pracy oraz relatywnie szybkim procesem starzenia. Sfinansowany ze środków UE projekt "Tworzenie niezawodnych, trwałych wydajnych energetycznie i kosztowo systemów SOFC" (REAL-SOFC) zbadał możliwości wydłużenia żywotności wspomnianych ogniw do dziesiątek tysięcy godzin w różnych warunkach. Jednym z celów było również uodpornienie ogniw na zmienne warunki temperaturowe i zanieczyszczenia paliw.

Zespół projektowy zbadał proces degradacji i zidentyfikował nowe materiały z możliwością zastosowania ich w urządzeniach. Projekt REAL-SOFC, przeprowadzony przy bliskiej współpracy z badaczami i przedstawicielami przemysłu, zbadał nowatorskie, wydajne kosztowo materiały, powłoki ochronne, niskonakładowe komponenty i ulepszone procesy produkcyjne. Skupił się również na ustandaryzowaniu procedur testowych, a także inicjatywach z zakresu rozpowszechniania wiedzy i przeprowadzania szkoleń dotyczących najnowszych technologii SOFC w celu zwiększenia świadomości społeczeństwa.

Przeprowadzenie projektu pozwoliło znacznie lepiej zrozumieć różne zagadnienia związane z ogniwami SOFC. Wskazał on nowoczesne komponenty, których wykorzystanie jest konieczne w celu usprawnienia ogniw SOFC, m.in. proszki do zastosowania w katodach i anodach oraz międzywarstwy w ramach ogniw. Zespół zoptymalizował materiały stosowane w katodach, produkując gęste acz cienkie warstwy wewnętrzne, które przyczyniły się do usprawnienia ogniw, oraz zidentyfikował stale przewodzące najlepsze do ich konstrukcji. Wspomniane postępy technologiczne i różne inne odkrycia pomogą w dalszym zaawansowaniu badań nad ogniwami SOFC i zbliżą nas do rozwiązań pozwalających na produkcję znacznie wydajniejszych ogniw paliwowych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę