Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

FULLSPECTRUM — Wynik w skrócie

Project ID: 502620
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Hiszpania

Promyk nadziei dla zaawansowanej energii słonecznej

Przetestowane niedawno komponenty i materiały doprowadziły do stworzenia ogniw słonecznych, których wydajność przekracza 35 %, co jest wartością znacznie wyższą niż w przypadku dostępnych dziś na rynku rozwiązań.
Promyk nadziei dla zaawansowanej energii słonecznej
Technologia energii słonecznej w ostatnich latach uległa usprawnieniu, jednak nie pozwala jeszcze na wykorzystanie pełnego widma słonecznego w celu poprawy wydajności. Nie było możliwości wykorzystania dolnej części widma słonecznego przez ogniwa słoneczne, które nie mogło być absorbowane przez materiały stosowane w ich konstrukcji. Sfinansowany ze środków UE projekt "Nowe fale PV umożliwiające bardziej wydajne wykorzystanie widma słonecznego" (Fullspectrum) podjął wyzwanie bardziej wydajnego pozyskiwania energii ze źródeł słonecznych.

Wykorzystując wielozłączowe ogniwa słoneczne, projekt dążył do osiągnięcia rekordowej wartości 40 % wydajności słonecznej. Najlepsze efekty osiągnięto z użyciem monolitycznych trójzłączowych ogniw słonecznych. Jednocześnie w ramach projektu przeprowadzono badania nad termofotowoltaiką (TVP) w celu lepszego wykorzystania widma słonecznego, korzystając ze specjalnych płytek i energii słonecznej do podgrzania specjalnie skonstruowanych emiterów.

Co więcej projekt poprawił wykorzystanie widma słonecznego, stosując materiały zwiększające absorpcję, co zostało poparte obliczeniami z zakresu mechaniki kwantowej. Zbadano również koncepcje molekularne, tj. opracowano koncentratory płaskie, ogniwa DSC oraz konwertery góra-dół na potrzeby ogniw słonecznych, szczególnie tych współpracujących dobrze z komponentami ogniw wielozłączowych.

Dzięki projektowi Fullspectrum udało się stworzyć prototypy wielozłączowych ogniw słonecznych z kompaktowymi koncentratorami, przetestowanych pod kątem wydajności. Pobito 5 światowych rekordów, osiągając wydajność na poziomie 37,6% przy 1700 jednostkach SU dla prototypów trójzłączowych. Powstałe kompaktowe moduły o wysokim stężeniu i narzędzia kwalifikacji koncentratorów, gotowych do produkcji masowej, umożliwią zwiększenie wydajności pozyskiwania energii słonecznej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę