Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowe narzędzie udoskonala konstrukcję ogniw paliwowych

Nowe narzędzie, które monitoruje procesy oraz udoskonala konstrukcję na rzecz poprawienia produkcji, może przynieść znaczące korzyści obiecującemu rodzajowi ogniwa paliwowego.
Nowe narzędzie udoskonala konstrukcję ogniw paliwowych
Ogniwa paliwowe wykorzystujące technologię polimerowych membran elektrolitycznych (PEM) uważane są za najlepszy typ ogniw mogący zastąpić pojazdy zasilane benzyną lub olejem napędowym w bliskiej przyszłości. Finansowany przez UE projekt "Rozwój nowych, wydajnych i zatwierdzonych narzędzi programowych dla projektantów podzespołów i pakietów ogniw paliwowych PEM" (Pemtool) miał na celu wsparcie rozwoju ogniw paliwowych PEM (PEMFC). W jego ramach pracowano nad narzędziem programowym do monitorowania i kontrolowania zjawisk fizycznych w PEM w celu optymalizacji wydajności ogniw, wspierając małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) w doskonaleniu konstrukcji PEMFC.

Co ważne, w ramach projektu Pemtool starano się przyspieszyć rozwój produktu oraz ograniczyć jego koszty nawet o 60%, a także zwiększyć wydajność PEMFC nawet o 50%. Członkowie projektu przeprowadzili liczne eksperymenty w celu określenia wydajności podzespołów PEMFC oraz odwzorowania ich właściwości z myślą o rozwoju dokładnego oprogramowania.

Zgromadzili kompleksowe dane na temat wydajności różnych ogniw PEMFC oraz wprowadzili je do dostępnego na rynku multifizycznego pakietu oprogramowania w celu stworzenia przedmiotowego narzędzia. Zespół projektu Pemtool zebrał najbardziej aktualne informacje o ogniwach PEMFC, aby stworzyć ostateczny model oprogramowania. Wyniki projektu powiększyły tym samym stan dostępnej wiedzy w tym obszarze oraz znacznie wzmocniły dziedzinę ogniw paliwowych z elektrolitem polimerowym. Bez wątpienia pomoże to osiągnąć główny cel projektu: zaprojektowanie superwydajnych ogniw paliwowych, które pewnego dnia będą zasilały większość pojazdów na drogach.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę