Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Nowa generacja systemów pozyskiwania energii słonecznej dla budynków

Technologia jednoczesnej produkcji ciepła i elektryczności z energii słonecznej osiągnęła odpowiedni stopień zaawansowania i może zostać zastosowana w budynkach celem zredukowania śladu węglowego.
Nowa generacja systemów pozyskiwania energii słonecznej dla budynków
Szukając miejsc zużywających najwięcej energii, wystarczy spojrzeć na zamieszkiwane przez nas budynki, zarówno te mieszkalne, jak i służbowe. W trosce o zrównoważoną przyszłość warto przyjrzeć się sposobom produkcji energii tak blisko domu, jak to tylko możliwe. Tu właśnie odnawialne źródła energii (RES) mogą mieć największy pozytywny wpływ.

Sfinansowany ze środków UE projekt "Opracowanie zintegrowanych systemów pozyskiwania energii słonecznej dla budynków" (Multisolar) skoncentrował się na zbadaniu potencjału wbudowanych w elementy strukturalne budynku paneli słonecznych. Głównym celem było nie tylko poznanie potrzeb związanych z elektrycznością, ale również z ciepłą wodą i ogrzewaniem.

Pierwszym wyzwaniem było upewnienie się, iż zainstalowany system jest wystarczający, aby zaspokoić wymagania energetyczne budynku. Z tego powodu należało uzyskać precyzyjne pomiary dotyczące rocznego zużycia energii elektrycznej, ciepłej wody i ogrzewania budynku. Należało również określić możliwość spełnienia tych potrzeb przez kolektory Multisolar. Z tego powodu opracowano specjalnych sprzęt, umożliwiający jednoczesny pomiar wielu czynników.

W ramach studiów przypadków wybrano kilka istniejących budynków, gdzie zainstalowane zostały kolektory Multisolar i czujniki. Analiza zebranych danych umożliwiła zespołowi Multisolar zdefiniowanie komponentów systemu. Należy również pamiętać, iż architekci mają możliwość zawarcia specjalnych kolektorów słonecznych w konstrukcji dachu, jak również w fasadzie budynku.

Dlatego, pomimo iż budynki pochłaniają duże ilości energii, można mieć nadzieję, iż w niedalekiej przyszłości staną się niezależne energetycznie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę