Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ECO-SOIL — Wynik w skrócie

Project ID: 508442
Źródło dofinansowania: FP6-SME
Kraj: Niemcy

Skuteczne miejscowe odkażanie zanieczyszczonej gleby

W ramach projektu "Innowacyjny proces miejscowego odkażania gleby" (ECO-SOIL) dopracowano system "oczyszczania" gleby skażonej odpadami przemysłowymi. Proces okazał się szczególnie skuteczny w oczyszczaniu gleby pod budynkami i obiektami infrastrukturalnymi, których nie można usunąć, takimi jak stacje benzynowe i lotniska.
Skuteczne miejscowe odkażanie zanieczyszczonej gleby
Gleba oraz woda gruntowa w miejscu testowym projektu ECO-SOIL zostały uprzednio skażone olejem mineralnym oraz czyszczącymi substancjami chemicznymi PCE (znanymi jako tetrachloroetan lub perchloroetylen). Remediacja skażonego obszaru została przeprowadzona z zastosowaniem metody ECO-SOIL, uwzględniającej wiercenie poziomych otworów w gruncie. Szereg gniazd w takiej samej liczbie równoległych otworów poziomych wypełniono biosorbentami.

Należał do nich węgiel aktywny, który planowano porównać z innymi materiałami, takimi jak: torf, kora sosnowa oraz polimery syntetyczne. Po upływie odpowiedniego czasu w celu uzyskania pożądanego efektu oczyszczenia, system został usunięty, a sorbenty zanalizowane – kora sosnowa została zregenerowana do dalszego użytku.

Zmodyfikowana kora sosnowa zanieczyszczona olejem mineralnym może z łatwością być ponownie wykorzystana po przeprowadzeniu biodegradacji w kontrolowanych warunkach. Jednakże węglowodory chlorowane, takie jak PCE, wykazały wysoką lotność, dlatego muszą podlegać degradacji – jako kometabolit – poprzez dodanie innych zanieczyszczeń do sorbentu.

System ECO-SOIL został zaprojektowany, zbudowany i zainstalowany w najbardziej odpowiedniej lokalizacji odwiertu, gdzie uwzględniono warunki panujące w glebie. Zastosowany sprzęt obejmował wiertło zamontowane na systemie nośnym oraz środek smarny do chłodzenia wiertła. Wewnątrz zastosowano filtry otworowe umożliwiające przenikanie wody gruntowej, jak również gniazda zabezpieczające o długości 25 metrów, każde o długości 5 metrów i wypełnione różnymi sorbentami.

Próbki sorbentów, gleby i wody gruntowej poddawane były regularnym analizom w celu określenia zawartości oleju mineralnego oraz chlorowanego węglowodoru.

Ponadto przeprowadzono testy pod kątem obecności mikroorganizmów w sorbentach stosowanych do odkażania w systemie ECO-SOIL. Naukowcy zbadali również możliwości wtórnego przetworzenia sorbentu.

Technikę opracowaną w ramach finansowanego przez UE projektu badacze zastosowali na większym obszarze skażonej gleby oraz przetestowali wydajność różnych sorbentów w celu określenia selektywnych systemów dla każdego rodzaju substancji zanieczyszczającej. Sukces projektu umożliwił prawidłowe oczyszczanie i ponowne wykorzystanie skażonej gleby pod budynkami i obiektami infrastrukturalnymi.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę