Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Roboty na pokładzie!

Zaawansowane technologicznie roboty wyposażone w zaawansowane czujniki do wykrywania pęknięć i korozji na tankowcach mogą zapewnić bezpieczeństwo i znaczne oszczędności w przemyśle rafineryjnym.
Roboty na pokładzie!
Jednostki pływające do wydobycia, składowania i przeładunku (FPSO) wykorzystywane są w morskim przemyśle wydobycia ropy do przetwarzania węglowodorów i składowania ropy. Ich prawidłowe funkcjonowanie i konserwacja ma zatem zasadnicze znaczenie dla zapewnienia stabilnych dostaw ropy do wielu regionów Europy.

Finansowany ze środków UE projekt "Nieinwazyjny robotyczny system kontrolny do monitorowania stanu spoin na jednostkach pływających do wydobycia, składowania i przeładunku (FPSO)" (FPSO-Inspect) miał na celu wsparcie konserwacji takich jednostek. W jego ramach zaprojektowano robota pływającego do badań nieniszczących (NDT) w celu wykrywania pęknięć zmęczeniowych w usztywnieniach między zbiornikiem i powłoką, korozji w płytach powłoki oraz krytycznych spoinach bezpieczeństwa.

Tradycyjna kontrola wymaga suchego dokowania i czyszczenia zbiorników, wiążącego się z wysokimi kosztami. Chociaż użytkownicy domagali się robotów, które mogłyby pracować w zbiorniku wypełnionym ropą, zespół projektu w pierwszej kolejności zaplanował zbudowanie robota, który mógłby przynajmniej pływać w zbiorniku wypełnionym wodą. Nowy robot byłby w stanie funkcjonować, kiedy statek jest na morzu, obniżając znacząco koszty i okresy przestoju.

Wyposażeni w te wymagania, członkowie projektu FPSO-Inspect pracowali nad zrobotyzowanym pojazdem oraz czujnikami przeznaczonymi do montażu w tym pojeździe, jak również nad systemem pozycjonowania i naprowadzania dla robota. Opracowali i przetestowali system czujników, który może skutecznie wykrywać pęknięcia zmęczeniowe oraz korozję, stworzyli również interfejs typu człowiek-maszyna odczytujący dane z czujników. Różne rodzaje rygorystycznych testów znacząco wsparły realizację celów projektu oraz pomogły pokonać wiele przeszkód na poszczególnych etapach.

Wyniki mogą pomóc przemysłowi produkować takie roboty, które byłyby bardzo potrzebne w morskim sektorze naftowym. Pozwoliłoby to również utorować drogę do realizacji koncepcji robota, który działałby w zbiornikach wypełnionych ropą. Oszczędności wynikające z zastosowania takich robotów mogłyby być znaczące, a Europa mogłaby stać się pionierem w tego typu produktach.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę