Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Zaawansowane narzędzia symulacyjne dla przemysłu tłoczenia blach

Technologia wsadów spawanych (TWB) jest szeroko stosowana w produkcji pojazdów do tworzenia pojedynczych części wykonanych z zespawanych metali o różnej wytrzymałości lub grubości. Optymalne wykorzystanie metali do ich charakterystyki technicznej bez konieczności wzmacniania szwów ogranicza części, procesy, wagę i czas.
Zaawansowane narzędzia symulacyjne dla przemysłu tłoczenia blach
Finansowany przez UE projekt "Dokładna symulacja wsadów spawanych na rzecz ograniczenia czasu projektowania procesów w przemyśle tłoczenia blach" (SIM-TWB) został stworzony, aby wzmocnić technologię symulacji stosowaną przez przemysł wytwórczy TWB w celu osiągnięcia radykalnej redukcji kosztów, wagi i czasu wprowadzenia na rynek przy jednoczesnej poprawie jakości, a tym samym znacznym zwiększeniu konkurencyjności europejskiego sektora wytwórczego TWB.

Zespół badawczy opracował narzędzie symulacyjne w celu opracowania idealnego niemal za pierwszym razem projektu wykazującego potencjał rozwiązania ponad 80% problemów przed wyprodukowaniem pierwszego prototypu. Zastosowano w szerokim zakresie narzędzia liczbowe do modelowania spoin i procesu spawania, które jednocześnie zmniejszyły liczbę parametrów niezbędnych do dokładnego przewidywania nawet o 90%, czas spędzony przez inżynierów na przygotowaniu wstępnego modelu o co najmniej 70%, a czas procesora wymagany dla jednej symulacji o około 20%. W ten sposób inżynier był w stanie podwoić liczbę scenariuszy symulacyjnych ocenianych wcześniej w danym okresie czasu, w wyniku czego nastąpiła większa optymalizacja produktów i procesów.

Podsumowując, narzędzie symulacyjne opracowane dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ułatwiło efektywne zastosowanie nowych technik wytwarzania umożliwiających wykorzystanie stali i aluminium wysokiej wydajności bez redukcji czasu produkcji, ograniczenie zakresu prób i błędów skracającego czas wprowadzenia na rynek, wzmocnienie współpracy pomiędzy klientami i dostawcami oraz ograniczenie całkowitego kosztu produkcji. Ponadto łatwy w obsłudze interfejs może pomóc producentom korzystać z usług inżynierów bez specjalizacji, zwiększając szanse na zatrudnienie w tym sektorze. Wreszcie, lepsze projekty mają potencjał do ograniczenia masy pojazdów i zużycia paliwa przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa, zapewniając także oczywiste korzyści konsumentom.

Podsumowując, zaawansowane narzędzia do symulacji stworzone przez badaczy projektu SIM-TWB powinny znacząco poprawić konkurencyjność europejskich MŚP, zwiększyć możliwości zatrudnienia inżynierów oraz zapewnić istotne korzyści konsumentom.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę