Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SAND.CORE — Wynik w skrócie

Project ID: 506330
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niemcy

Kompleksowe wsparcie rozwoju paneli warstwowych

Wyniki projektów badawczych często "gubią się", gdy nowe informacje nie znajdą drogi do zastosowania rynkowego. Przeprowadzony niedawno projekt ulepszył materiały o budowie warstwowej stosowane w przemyśle transportowym.
Kompleksowe wsparcie rozwoju paneli warstwowych
Celem finansowanego ze środków UE projektu "Działanie koordynacyjne dotyczące zaawansowanych konstrukcji warstwowych w przemyśle transportowym" (Sand.core) było ułatwienie stosowania innowacyjnych konstrukcji warstwowych w europejskim sektorze transportu, ze szczególnym uwzględnieniem sektora morskiego i kolejowego. Uczestnicy projektu dokonali konsolidacji, porównania i uzupełnienia poprzednich prac badawczych, a także oceny najnowszych informacji z dziedziny.

Jednym z efektów tych działań był podręcznik najlepszych praktyk udostępniający wyniki badań i doświadczenia europejskim naukowcom i przemysłowi. Stworzono katalogi danych na temat konstrukcji warstwowych, metod i testów, tym samym dokonując harmonizacji odnośnej wiedzy i informacji. Przeprowadzono oceny ryzyka i analizy kosztów/korzyści, a następnie opracowano i zoptymalizowano nowe rozwiązania projektowe dla określonych zastosowań konstrukcji warstwowych.

Wśród działań informacyjnych projektu Sand.core można wymienić założenie ogólnodostępnej strony internetowej, demonstracje oraz szereg warsztatów. Projekt przyniósł korzyści przemysłowi, systemowi oświaty, społeczeństwu oraz samemu konsorcjum, otwierając drogę do możliwej współpracy w przyszłości.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę