Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

NICE — Wynik w skrócie

Project ID: 506201
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niemcy

Nowe projekty silników

Szeroka gama proponowanych rozwiązań w zakresie silników samochodowych sprawia, że jesteśmy coraz bliżej opracowania pojazdów o niższej emisji spalin i wyższej wydajności.
Nowe projekty silników
Dobre silniki Diesla od dłuższego czasu były uznawane za bardziej wydajne niż silniki benzynowe, jednak nadal istnieją obawy co do długofalowych skutków emisji spalin w silnikach Diesla. W ramach finansowanego ze środków unijnych projektu opartego na najnowocześniejszej technologii, tj. na zastosowaniu silnika Diesla z bezpośrednim wtryskiem (DI), zatytułowanego "Nowy zintegrowany system spalania dla silników w samochodach osobowych" (NICE) opracowano nowatorskie systemy spalania również dla innych rodzajów paliw. Znalazły się wśród nich: benzyna, sprężony gaz ziemny (CNG), syntetyczne paliwa oparte na biomasie oraz paliwa biogenne, które teoretycznie są w stanie osiągnąć znakomitą wydajność konwersji paliwa przy bardzo niskiej emisji spalin.

Aby osiągnąć ten cel, uczestnicy projektu pracowali nad połączeniem kilku komponentów i technologii, takich jak turbodoładowanie czy DI oraz DI i zmienny układ rozrządu. Mimo że biopaliwa i CNG charakteryzują się niską emisją dwutlenku węgla (CO2), zespół projektowy musiał pracować na tych samych rodzajach paliwa dla silników Diesla. Z tego powodu eksperymentowano w obrębie rozszerzonego procesu spalania mieszanki jednorodnej (HCCI) w silniku Diesla, który wykazywał spore szanse powodzenia.

Zespół NICE pracował równocześnie nad silnikami wyposażonymi w samoczynny, jak i iskrowy zapłon, aby zwiększyć wydajność konwersji paliwa i wykorzystać biopaliwa lub bio-mieszanki paliw. Kolejnym wyzwaniem, z którym musiał uporać się zespół, było przeprowadzenie testów przyszłych silników CNG o spalaniu wewnętrznym (ICE). Te zoptymalizowane jednopaliwowe silniki na gaz ziemny mogą zmniejszyć zużycie paliwa i emisje spalin. Ważnym elementem projektu było opracowanie narzędzi i modeli wykorzystywanych w obliczeniowej mechanice płynów (CFD), w celu wsparcia bardziej zaawansowanych prac nad rozwojem nowatorskich procesów spalania.

Podsumowując, uczestnicy projektu odkryli, że w przyszłości będziemy potrzebować kilku różnych technologii silnikowych. Silniki benzynowe zostaną udoskonalone dzięki zastosowaniu turbodoładowania i zmniejszeniu objętości z 2 litrów do 1,4 litra, co pozwoli na obniżenie zużycia paliwa o 15%. Wiele innych zaawansowanych innowacji zastosowanych łącznie, np. turbodoładowanie, DI oraz spalanie mieszanek ubogich, umożliwi oszczędność zużycia paliwa na poziomie 20% w porównaniu z wynikami uzyskiwanymi obecnie przy wykorzystaniu najnowszej technologii.

Co ważne, zespół NICE doszedł do wniosku, że jakakolwiek dalsza poprawa wydajności silników będzie możliwa jedynie za sprawą bardzo kosztownej hybrydyzacji, co w obecnych warunkach może okazać się trudne do zrealizowania. Co więcej, mimo że wyniki projektu są imponujące, mogą okazać się niewystarczające do tego, aby zaspokoić bieżące potrzeby i ograniczyć ogólną emisję dwutlenku węgla (CO2). Tak czy inaczej, projekt NICE w znaczącym stopniu przyczynił się do rozwoju technologii dzięki współpracy z wieloma producentami samochodów, czego skutkiem będą lepsze samochody w niedalekiej przyszłości.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę