Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SAFE-RAIL — Wynik w skrócie

Project ID: 506218
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Włochy

Radar o zasięgu podziemnym zwiększy bezpieczeństwo na torach

Zaawansowany system radarowo-antenowy okazał się skuteczny w monitorowaniu torów kolejowych, zwiększając bezpieczeństwo i ograniczając czas przestoju pociągów.
Radar o zasięgu podziemnym zwiększy bezpieczeństwo na torach
Bezpieczeństwo na torach we współczesnym świecie szybkobieżnych pociągów nie może być nadzorowane jedynie przez człowieka i wymaga nowoczesnych systemów monitoringu. Systemy wykorzystujące georadar (GPR) są coraz częściej stosowane do monitorowania kluczowych warunków podtorza oraz geologicznych aspektów struktur zlokalizowanych pod torami.

W ramach finansowanego ze środków unijnych projektu "Rozwój innowacyjnego systemu radarowego o zasięgu podziemnym w celu szybkiego i sprawnego monitorowania warunków podtorzy kolejowych" (SAFE-RAIL) opracowano wysoce zaawansowane rozwiązanie GPR w celu zwiększenia bezpieczeństwa na torach. Prototypowy system wykonał szybką i dokładną ocenę ukrytych i niedostępnych warunków podtorza dostarczając niezbędnej wiedzy na temat warunków podtorzy kolejowych. Ocena ta została wykorzystana w celu sprawniejszego zarządzania ryzykiem i zapobiegania wypadkom, a przy tym posłużyła do optymalizacji konstrukcji i utrzymania torów.Nowy pokładowy system diagnostyczny zinterpretował zebrane dane i przekazał wczesne ostrzeżenie dotyczące możliwych wad krytycznych wykrytych poprzez lokalizację ubytków w kolejnych warstwach podtorza.Zespół projektowy zrealizował założone cele poprzez określenie potrzeb właścicieli torów oraz techników ds. utrzymania ruchu. Następnie przedstawiono specyfikacje i projekt systemu, testując i zatwierdzając poszczególne podsystemy. Gdy prototyp był już gotowy, zespół projektowy, przy współpracy z użytkownikami końcowymi, przetestował go w rzeczywistych sytuacjach.

Powstały w ten sposób system składa się z szybkiego matrycowego radaru podtorza (FSAR) opartego na innowacyjnym szyku antenowym (ANTS) oraz z modułu sterującego radaru o wysokiej skuteczności (HPRCU). System pozwala pociągom na rozwijanie prędkości przekraczających 300 km/h. System jest ponadto wyposażony w jednostkę pozycjonowania torów kolejowych (RTPU) oraz pokładowy procesor (OBP) służący do interpretacji danych GPR w czasie rzeczywistym.

Prototyp SAFE-RAIL okazał się bardzo pomocny w zdobywaniu danych, ich interpretacji i przetwarzaniu. W ramach projektu udało się opracować innowacyjny system GPR, który pozwolił na redukcję kosztów i ograniczenie czasu przestoju pociągów. Ten operacyjnie zatwierdzony prototyp systemu jest gotowy do zainstalowania w europejskich pociągach. Dzięki niemu transport kolejowy stanie się bezpieczniejszy i bardziej wydajny.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę