Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

TURNOUTS — Wynik w skrócie

Project ID: 505592
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Belgia

Płynniejsza jazda koleją miejską

Grupa europejskich naukowców ulepszyła systemy rozjazdów kolejowych. Są to niezwykle istotne urządzenia infrastruktury kolejowej, a ich bezawaryjna praca przyniosłaby korzyści całej branży.
Płynniejsza jazda koleją miejską
Projekt "Nowe koncepcje rozjazdów w infrastrukturze kolei miejskiej" (Turnouts) przyczynił się do ulepszenia interakcji między pojazdem a torem dzięki zaprojektowaniu i wyprodukowaniu nowych rozwiązań konstrukcyjnych w dziedzinie infrastruktury kolejowej. Partnerzy projektu koncentrowali się na systemach rozjazdów dla kolei miejskich, poprawiając ich jakość, wydajność i bezpieczeństwo oraz zmniejszając liczbę wymaganych czynności konserwacyjnych i poziom hałasu.

Pracując nad systemami krzyżownic i iglic zwrotnicy, uczestnicy projektu rozważali szereg zwrotnic alternatywnych wobec konwencjonalnych urządzeń o geometrii stycznej i klotoidalnych krzywych przejściowych.

Naukowcy opracowali nowe metody redukcji sił uderzenia, stworzyli procedury modelowania służące do określania tych sił w systemach zwrotnic, oraz zoptymalizowali i wyprodukowali nowe systemy zwrotnic. Badacze wybrali siedem miejsc o różnej charakterystyce w celu przetestowania nowych systemów i wybranych parametrów w odniesieniu do zmniejszenia siły uderzenia. Dla każdego z miejsc wybrano konkretną konstrukcję według kosztu, ogólnych parametrów technicznych oraz preferencji użytkownika końcowego i producenta.

Oceny modeli dokonano względem trzech różnych zwrotnic porównawczych; porównanie danych wykazało, że udało się osiągnąć założony cel 3 dB przy uderzeniu. Wyniki uznano za pomyśle, zważywszy 50% zmniejszenie sił uderzenia w większości modeli.

Projekt Turnouts dokonał zatem ważnego przełomu w projektowaniu systemów zwrotnic kolei miejskiej, a powstałe dzięki niemu rozwiązania można od razu wdrożyć w praktyce.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę