Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

SAFEICE — Wynik w skrócie

Project ID: 506247
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Finlandia

Badanie skutych lodem wód żeglownych

Grupa badaczy współpracujących z urzędami morskimi, uczelniami i międzynarodowymi instytutami badań morskich stworzyła modele i metody zwiększające naszą wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń, jakie stwarza dla statków obciążenie od oblodzenia.
Badanie skutych lodem wód żeglownych
Celem finansowanego ze środków UE projektu "Zwiększenie bezpieczeństwa rejsów na wodach pokrytych lodem" (Safeice) było opracowanie podstaw naukowych dla klas lodu (wytrzymałość kadłubów) i odnośnych wymagań. Najważniejszym celem było zmniejszenie ryzyka związanego z rejsami w warunkach zimowych. Naukowcy prowadzili badania na Morzu Bałtyckim, wodach kanadyjskich i Morzu Ochockim.

Założono bazę danych zawierającą wcześniejsze informacje na temat obciążeń i ciśnień związanych z oblodzeniem i wykorzystano zbiory danych dotyczących obciążeń do sprawdzenia deterministycznych modeli obciążenia. Badacze stworzyli i przetestowali metody probabilistyczne oceny obciążenia od oblodzenia oraz pracowali nad ograniczeniem ryzyka związanego z materiałami i środowiskiem podczas rejsów na wodach pokrytych lodem. Zajmowali się oni tworzeniem modeli interakcji między statkiem a lodem i modeli stochastycznych, aby zbadać obciążenie konstrukcyjne kadłubów, oraz stworzyli ramy dla opracowania zasad i przepisów projektowych dotyczących statków narażonych na kontakt z lodem.

Symulacje przeprowadzone w ramach projektu Safeice wskazują, że są to przydatne metody przewidywania maksymalnego obciążenia od oblodzenia statku, przynajmniej w odniesieniu do dziobu statku w krótkim okresie. Uczestnikom projektu udało się też opracować procedurę obliczeniową dla symulacji stochastycznych w dziedzinie czasu ruchu statki w pokruszonym lodzie i obciążenia kadłuba od oblodzenia.

Konsorcjum badaczy dokonało ważnych odkryć w szeregu dziedzin, otrzymując jak dotąd najpełniejszy obraz rozkładu obciążenia od oblodzenia kadłubów statków. Ciągłe postępy dokonywane w powiązanych badaniach oraz międzynarodowa współpraca, tak jak w przypadku projektu Safeice, powinny przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa na morzu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę