Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Większa kontrola nad babeszjozą bydła

Kontrolowanie pasożytów bydła – babeszji – polegało dotąd głównie na redukcji populacji kleszczy, w tym również na modyfikacji ich habitatu. W szeroko zakrojonym projekcie badawczym finansowanym przez UE przeniesiono zainteresowanie na podejście genomiczne w celu opracowania nowej szczepionki.
Większa kontrola nad babeszjozą bydła
Babeszjoza bydła to bardzo poważna choroba, zmniejszająca produkcję mięsa wołowego i mleka w krajach Ameryki Łacińskiej oraz basenu Morza Śródziemnego. Wywołują ją pierwotniaki, babeszje, rozprzestrzeniane przez kleszcze, będące wektorami tej choroby. Dzięki funduszom z UE, w ramach projektu Medlabab zajęto się kontrolowaniem dwóch najważniejszych szczepów: Babesia bovis (B. bovis) oraz Babesia bigemina (B. bigemina).

Uczestnicy projektu Medlabab opracowali harmonogram naukowy, obejmujący kontrolę pasożyta na wielu różnych poziomach. Głównymi celami były: skuteczne diagnozowanie choroby, skuteczne szczepienia oraz ograniczenie liczby innych nosicieli pasożytów lub ich habitatów.
%l Próbki krwi pobrane w rejonach endemicznych babeszjozy, w których potwierdzono występowanie tych dwóch szczepów, zostały użyte do utworzenia banku próbek DNA. Jednak najważniejszym celem było zbadanie antygenów polimorficznych, których można by użyć do opracowania szczepionek rekombinowanych. W celu zidentyfikowania szczepów wyizolowano również markery molekularne.

W celu zaszczepienia cieląt stworzono kultury in vitro czterech szczepów patogenicznych i dwóch atenuowanych, czyli osłabionych. Naukowcy projektu Medlabab mierzyli objawy kliniczne, w tym wzrost temperatury ciała, występowanie objawów nerwowych oraz parazytemii, czyli dużej ilości pasożytów we krwi.

Bytowanie pasożytów w innych gatunkach, w tym wolno żyjących, jest ważnym czynnikiem w dążeniu do uzyskania kontroli nad danym pasożytem. Zespół projektu stwierdził, że zwierzęta kopytne oraz bawoły domowe są habitatem pasożyta oraz ważnymi nosicielami i zalecił uwzględnienie tych zwierząt w kampaniach przeciw babeszjozie.

Ważnym aspektem działalności badawczej było i nadal jest rozpowszechnianie informacji oraz tworzenie sieci kontaktów pomiędzy członkami konsorcjum. Zorganizowanie dwóch szczytów w sprawie babeszji oraz dużej konferencji – Sixth International Conference on Ticks and Tick-borne Pathogens (Szósta międzynarodowa konferencja nt. kleszczy i patogenów przenoszonych przez kleszcza) – usprawniło przekazywanie wyników badań nad babeszjami.

Badacze biorący udział w projekcie Medlabab zgromadzili cenne materiały na przyszłe potrzeby związane z testowaniem szczepionek oraz opracowali markery molekularne i metody diagnostyczne. Kontrola babeszjozy ma decydujące znaczenie, szczególnie w krajach rozwijających się, w których straty gospodarcze spowodowane tą chorobą mogą być druzgocące.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę