Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

INDABIP — Wynik w skrócie

Project ID: 37050
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Hiszpania

Wczesne wykrywanie choroby Parkinsona

Poznanie czynników decydujących o podatności na chorobę ma decydujące znaczenie dla wczesnego diagnozowania i opracowania terapii profilaktycznych. Czołowe małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) europejskie połączyły siły, aby zidentyfikować cząsteczki, których można by użyć do wykrywania choroby Parkinsona zanim się rozwinie.
Wczesne wykrywanie choroby Parkinsona
Wiele zaburzeń neurodegeneracyjnych jest poprzedzone fazą przedobjawową, trwającą prawdopodobnie przez wiele lat W tym czasie następuje degeneracja i obumieranie neuronów zanim pojawią się jakiekolwiek objawy kliniczne. Jednym z głównych wyzwań w badaniach klinicznych jest rozpoznanie tych wczesnych oznak i opracowanie strategii terapii profilaktycznych, których celem jest kontrolowanie choroby w jej wczesnych stadiach, zamiast wówczas, gdy spowodowała już nieodwracalne szkody neurologiczne.

Mając to na uwadze, zorganizowano finansowany przez UE projekt "Innowacyjne podejścia do diagnostyki choroby Parkinsona na podstawie biomerkerów" (Indabip), którego celem było zidentyfikowanie biomarkerów, umożliwiających wczesne diagnozowanie choroby Parkinsona. Dokładniej mówiąc, celem naukowców była ocena potencjału białek, cząsteczek mRNA oraz cząsteczek RNA dojrzewających w zróżnicowany sposób jako testów diagnostycznych, które można powiązać z początkiem dysfunkcji komórkowej w obszarach mózgu istotnych w chorobie Parkinsona. W ten sposób można by wykrywać osoby zagrożone zarówno zapadnięciem na tę chorobę, jak i jej rozwojem.

Partnerzy projektu przeprowadzili analizy ekspresji genowej na wycinkach pobranych z mózgów pacjentów cierpiących na chorobę Parkinsona i wykryli cząsteczki, które mogłyby zostać użyte do zmodyfikowania kierunku rozwoju choroby Parkinsona. Opracowano pełną charakterystykę tych domniemanych biomarkerów, a także uzyskano wyniki eksperymentów, polegających na ich zablokowaniu w modelach przedklinicznych.

Wyniki projektu Indabip rzuciły nowe światło na mechanizmy stojące za podstawowymi dysfunkcjami neuronów dopaminergicznych oraz innych docelowych populacji neuronów, które wywołują chorobę Parkinsona. Może to być również istotna informacja w przypadku innych powiązanych zaburzeń. Ogólnie identyfikacja wczesnych biomarkerów posłuży jako narzędzie diagnostyki molekularnej w chorobie Parkinsona i pomoże w rozpoznaniu nowych celów terapii farmakologicznej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę