Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EUROIRON1 — Wynik w skrócie

Project ID: 37296
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Francja

Genetyka rozwiązuje zagadkę zaburzeń związanych z żelazem

Zrozumienie mechanizmów leżących u podstaw różnych chorób związanych z żelazem ma istotne znaczenie w opracowywaniu odpowiednich terapii. Europejskie konsorcjum badało metabolizm żelaza oraz geny powodujące występowanie zaburzeń typu przeciążenie żelazem.
Genetyka rozwiązuje zagadkę zaburzeń związanych z żelazem
Przyczyną nagromadzenia żelaza są nieprawidłowości genetyczne w białkach biorących udział w metabolizmie żelaza. Prowadzą one do zaburzeń, takich jak genetyczne przeciążenie żelazem oraz niedokrwistość chorób przewlekłych. Metabolizmem żelaza kieruje hormon wątrobowy – hepcydyna – blokujący transport białka poprzez zahamowanie ferroportyny, występującej w enterocytach jelita i komórkach układu siateczkowo-śródbłonkowego (makrofagów). W warunkach homeostazy inhibicja ferroportyny odcina transport żelaza z tych komórek, przeciwdziałając jego utracie.

Aby wyjaśnić mechanizmy stojące za tymi zaburzeniami metabolizmu żelaza, UE sfinansowała projekt "Kontrola genetyczna patogenezy chorób związanych z akumulacją żelaza" (Euroiron1). Partnerzy projektu byli w szczególności zainteresowani czynnikami genetycznymi zaangażowanymi w ekspresję podstawowych genów metabolizmu żelaza, związanych z patologiczną akumulacją żelaza. Badali przewlekłe układowe choroby związane z przeciążeniem żelazem, takie jak hemochromatoza HFE, czyli jedna z najczęstszych dziedzicznych chorób recesywnych w Europie, oraz niedokrwistość chorób przewlekłych – druga na świecie co do powszechności występowania postać niedokrwistości, powiązana z gromadzeniem żelaza w makrofagach.

Korzystając z modeli zwierzęcych oraz systemów kultur in vitro, naukowcy badali geny zaangażowane w kontrolowanie regulacji żelaza w organizmie, aby zidentyfikować geny regulowane hepcydyną oraz geny odpowiedzialne za modulację hepcydyny (SMAD4, BMP6, HFE). Odkryli oni również, że różne warunki wywołujące stres retikulum endoplazmatycznego mogą wpływać na stężenia hepcydyny, a co za tym idzie – nagromadzenie żelaza. Reasumując, te wyniki obrazują ważną rolę stężeń hepcydyny u pacjentów z zaburzeniami metabolizmu żelaza.

Inny ważny wynik projektu uzyskano dzięki przeprowadzeniu badań genetycznych na pacjentach z hemochromatozą HFE, które ujawniły powiązania pomiędzy polimorfizmami genetycznymi a nasileniem choroby. Ponadto naukowcy zidentyfikowali nową postać wtórnego przeciążenia żelazem, powiązaną z nabytą aceruloplazminemią.

Podsumowując, w projekcie Euroiron1 szczegółowo przyjrzano się mechanizmom genetycznym i cząsteczkowym odpowiedzialnym za rozwój zaburzeń dystrybucji żelaza w organizmie oraz za ich zróżnicowanie fenotypowe. Są nadzieje, że identyfikacja parametrów wpływających na metabolizm żelaza doprowadzi do opracowania nowych markerów diagnostycznych oraz nowych potencjalnych celów terapeutycznych.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę