Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

OATP — Wynik w skrócie

Project ID: 44290
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Irlandia

Nowy kierunek dla akwakultury w UE

Perspektywa oddalenia akwakultury od wybrzeża może pomóc ekosystemowi, wesprzeć sektor gospodarczo oraz zapewnić konsumentom lepszą jakość owoców morza.
Nowy kierunek dla akwakultury w UE
Akwakultura morska wymaga zakładania farm na głębokim morzu, a nie w pobliżu wybrzeża. Uważa się, że jest ona lepsza dla ekosystemu i może zapewnić rozwiązanie kwestii przestrzeni hodowlanej.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Ocena promocji morskiej akwakultury poprzez platformę technologiczną" (OATP) zbadano możliwości przeniesienia akwakultury na morze. Projekt zgromadził różnych przedstawicieli przemysłu, w tym operatorów akwakultury oraz badaczy w celu podjęcia problematyki akwakultury morskiej.

Przeanalizowano istniejące wyzwania, takie jak sprzęt opierający się silnym wiatrom i falom, który mogłyby dać początek silnemu, zaawansowanemu technicznie i zrównoważonemu sektorowi wytwarzającemu wysokiej jakości produkty rybne. Taka wizja musi uwzględniać odmiany hodowanych ryb, zdalną telemetrię do zarządzania oraz ogólną automatyzację. Musi również podejmować kwestię rozwoju dostosowanej technologii, nowych systemów rozwiązujących problemy hodowli oraz praktyk pracy, a także wdrożenie ram regulacyjnych.

Projekt może potencjalnie zwiększyć ogólną skalę inwestycji w tym sektorze, wzmocnić sieci oraz zachęcić do tworzenia klastrów w tej dziedzinie, zapewniając możliwości na poziomie regionalnym i przezwyciężając słabe strony sektora. Może również prowadzić do stworzenia zestawu spójnych instrumentów polityki na rzecz akwakultury oraz pomóc w określeniu niezbędnych ram regulacyjnych.

Wyniki i odkrycia projektu zostały ogłoszone na stronie internetowej Europejskiej Platformy Technologicznej na rzecz Akwakultury oraz włączone do wizji platformy. W ramach projektu OATP opracowano także wytyczne zrównoważonego rozwoju akwakultury śródziemnomorskiej z wieloma cennymi zaleceniami. Wyniki i publikacje pomogą zapewnić, aby hodowla ryb w Europie oddalała się od wybrzeża we właściwym kierunku.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę