Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Promowanie badań naukowych w Albanii

Szkolenia dla początkujących badaczy i absolwentów dziedzin naukowych pomogą przedsiębiorczym Albańczykom uczestniczyć w finansowanych przez UE programach i przybliżą ten kraj o krok do UE.
Promowanie badań naukowych w Albanii
Albania to kraj, który chce dołączyć do UE i czerpie korzyści z inicjatyw europejskich w wielu dziedzinach, w tym również edukacji i zatrudnienia. Jedną z tych inicjatyw jest finansowany przez UE projekt "Program szkoleniowy dotyczący opracowywania i zarządzania międzynarodowymi projektami badawczymi dla młodych naukowców z Albańskiej Akademii Nauk" (Trainasa).

W ramach projektu zachęcano młodych, przedsiębiorczych naukowców z Albańskiej Akademii Nauk do udziału w globalnych projektach badawczych związanych ze wszystkimi dziedzinami nauk przyrodniczych. Aby zrealizować ten cel, zbadano potrzeby badaczy z tego regionu w celu zidentyfikowania barier, ograniczających ich udział w projektach badawczych UE. Osiągnięto to, przeprowadzając ankiety internetowe i osobiste wywiady, które pozwoliły nakreślić oczekiwania oraz doświadczenia badaczy związane ze zgłaszaniem się do udziału w programach UE.

Następnie w ramach projektu przeszkolono kandydatów, aby zwiększyć ich udział oraz zapewnić im możliwości nawiązywania kontaktów podczas dwóch specjalnych spotkań biznesowych. Tym spotkaniom towarzyszyły trzy jednotygodniowe programy szkoleniowe oraz możliwości nawiązywania kontaktów, które ostatecznie zapewniły uczestnikom ważne narzędzia, umożliwiające udział w krajowych projektach badawczych. Uczestnicy mieli również okazję ocenić odbyte szkolenia, aby umożliwić udoskonalenie takich kursów w przyszłości.

Wyniki zorganizowanych w ramach projektu spotkań biznesowych i sesji szkoleniowych zostały rozpowszechnione w postaci broszur, plakatów, biuletynów ulotek oraz na stronie internetowej projektu. W rożnych mediach prezentowano informacje dotyczące sesji oraz innych możliwości szkoleniowych, a także konferencji, warsztatów oraz spotkań biznesowych. Na stronie internetowej projektu zorganizowano forum, na którym zachęcano badaczy do wspólnej dyskusji. Podsumowując, ten projekt jest znakomitym przykładem udanej inicjatywy, mającej na celu przybliżenie Albanii do europejskiej przestrzeni badawczej (EPB).

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę