Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Wzmacnianie e-nauki w regionie Bałkanów Zachodnich

W ramach europejskiej inicjatywy podjęto działania zmierzające do udoskonalenia infrastruktury Centrum Informatyki przy Instytucie im. Rudera Boskovica (RBI) na rzecz poprawy wizualizacji nauki oraz promocji e-nauki w regionie.
Wzmacnianie e-nauki w regionie Bałkanów Zachodnich
E-nauka to stosunkowo nowe pojęcie związane z badaniami technologicznymi i nauką stosowaną poprzez analizę dużych ilości danych dostępnych przez Internet. Analizy takie wymagają nowych metod wizualizacji oraz dużych zasobów obliczeniowych.

W tym celu UE sfinansowała projekt "Centrum wizualizacji naukowej" (Cenvis) z myślą o wzmocnieniu możliwości badawczych infrastruktury Centrum Informatyki RBI w Zagrzebiu w Chorwacji. Realizatorzy projektu chcieli stworzyć uznany na świecie ośrodek badawczo-edukacyjny w zakresie technologii wizualizacji naukowej oraz wprowadzić technologię e-nauki do krajowej i regionalnej społeczności badawczej.

Poprzez ustanowienie regionalnej i krajowej sieci projekt Cenvis zdołał zgromadzić badaczy zainteresowanych rozszerzeniem stosowania komputerów w pracach naukowych opartych na technologiach e-nauki. Działania podjęte w ramach projektu obejmowały modernizację istniejącej e-infrastruktury RBI w celu wsparcia konfiguracji i integracji wyposażenia e-nauki.

Ponadto wsparcia w zakresie nowej infrastruktury e-nauki udzielili wyszkoleni eksperci, którzy promowali także zastosowanie metodologii e-nauki. Dzięki odpowiedniej promocji Centrum Informatyki przy RBI weszło w skład sieci Centrów Doskonałości, która może zapewniać wizualizację naukową w środowisku sieci komputerowej.

Do korzyści wynikających z projektu Cenvis zaliczyć należy poprawę poziomu kompetencji Centrum w zakresie badań i rozwoju, jak również zapewnienie doświadczenia badawczego absolwentom. Ponadto oczekuje się, że wzmocnienie Centrum w dziedzinie wizualizacji naukowej umocni europejską współpracę oraz uczestnictwo w projektach programu ramowego (PR) UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę