Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

FENIX — Wynik w skrócie

Project ID: 518272
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Hiszpania

Wzmacniania globalnego wkładu sieci elektroenergetycznych

UE zamierza zmaksymalizować wydajność i niezawodność dostaw energii przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Finansowani ze środków UE naukowcy opracowują elastyczne sieci włączające lokalne rozproszone źródła energii (DER) do europejskich sieci energetycznych w celu zwiększenia ich udziału.
Wzmacniania globalnego wkładu sieci elektroenergetycznych
Rozproszone źródła energii (DER) to modułowe zdecentralizowane systemy energetyczne zlokalizowane blisko odbiorców energii, które zwiększają jakość i niezawodność zasilania oraz generują energię dla obiektów oddalonych bądź odłączonych od sieci. Połączone wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej (CHP) lub systemy kogeneracji pozwalają na efektywne wykorzystanie ciepła odpadowego z produkcji energii elektrycznej w celu zapewnienia energii cieplnej na potrzeby budynków i procesów.

Projekt "Elastyczne sieci elektryczne integrujące oczekiwany rozwój energetyczny" (FENIX) został podjęty w celu maksymalizacji udziału DER w europejskim systemie elektrycznym poprzez włączenie ich do dużych wirtualnych elektrowni (LSVPP) wykorzystujących zdecentralizowane zarządzanie.

Zespół projektu FENIX skoncentrował się na dwóch studiach przypadku z realistyczną penetracją rynku przez DER, w Zjednoczonym Królestwie, reprezentującym Europę Północną, oraz w Hiszpanii, reprezentującej Europę Południową, w celu wykorzystania rzeczywistych lokalizacji poszczególnych DER w nowej sieci. Naukowcy opracowali wirtualną elektrownię (VPP), w tym teorię, sprzęt i oprogramowanie obejmujące istniejące i przyszłe rozwiązania. System FENIX zawiera narzędzia do komunikacji i kontroli, które mają być zatwierdzone zarówno dla zwykłych, jak i nietypowych scenariuszy operacyjnych.

W celu opracowania LSVPP z zarządzaniem zdecentralizowanym, zespół badawczy ocenił parametry regulacyjne i umowne wpływające na praktyczne wdrożenie komercyjnej elektrowni VPP. Przeprowadzili również analizę kosztów i korzyści na bieżących rynkach energii elektrycznej w Zjednoczonym Królestwie i Hiszpanii oraz zbadali wpływ powszechnego zastosowania systemów FENIX.

Naukowcy określili specyfikacje laboratoryjne i demonstracyjne z myślą o wdrożeniu dwóch dużych projektów w terenie. Jeden koncentruje się na krajowej agregacji elektrociepłowni CHP, natomiast drugi na agregacji źródeł DER, takich jak farmy wiatrowe i kogeneracja przemysłowa, w sieci LSVPP.

Zakończenie projektu FENIX i komercjalizacja wyników może znacząco zwiększyć udział źródeł rozproszonych w europejskiej sieci elektrycznej. Narzędzia do zarządzania globalną siecią zintegrowane zarówno na poziomie lokalnych DER, jak również na poziomie LSVPP może ułatwić efektywne zarządzanie zmiennością kosztów, zużycia oraz różnymi źródłami energii, zapewniając niezawodną, tanią i ekologiczną energię Europejczykom oraz ważne korzyści dla konsumentów i gospodarki.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę