Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

HABIT — Wynik w skrócie

Project ID: 3932
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Irlandia

Obniżanie ryzyka zatrucia skorupiakami

Wielbiciele skorupiaków zbieranych u wybrzeży Europy mogą być pewni, że naukowcy podejmują wszelkie działania w celu wyeliminowania ryzyka zatrucia pokarmowego w związku z zakwitem glonów.
Obniżanie ryzyka zatrucia skorupiakami
Fitoplankton nie jest pierwszą rzeczą, która przychodzi na myśl, gdy mowa o zagrożeniach dla ludzkiego zdrowia, jednak okazuje się, że kontakt z tymi organizmami może być równie niebezpieczny, jak pogryzienie przez rekina. Skorupiaki mające kontakt ze szkodliwym zakwitem glonów, wywoływanym przez określone gatunki fitoplanktonu, mogą powodować zatrucia pokarmowe u ludzi.

Jeden z winowajców odpowiadających za szkodliwy zakwit glonów – fitoplankton Dinophysis – jest mikroskopijnym organizmem, przez co jest go dużo trudniej wyśledzić, niż rekina. Mimo to zespół badaczy zdecydował się wspomóc europejską branżę rybołówstwa i akwakultury, udostępniając wiedzę na temat sposobów, a także ewentualnego przewidywania powstawania szkodliwego zakwitu glonów. Projekt zatytułowany "Gatunki odpowiedzialne za szkodliwy zakwit glonów w cienkich warstwach" (HABIT) otrzymał dofinansowanie z UE.

Dinophysis można znaleźć w bardzo cienkich warstwach pod powierzchnią morza, w związku z czym, aby wykryć jego obecność w wodach u wybrzeży europejskich, zorganizowano kilka kampanii. Podczas realizacji projektu HABIT opracowano nowe techniki pobierania próbek, aby umożliwić uzyskiwanie bardziej precyzyjnych profili głównych parametrów oceanu. W efekcie powstały szczegółowe mapy składu fitoplanktonu w głównych morzach Europy, na których uwzględniono dwa nowo odkryte gatunki.

Przeprowadzono również eksperymenty laboratoryjne, aby dowiedzieć się więcej na temat zwyczajów żywieniowych, reprodukcji oraz innych aspektów związanych z cyklem życiowym Dinophysis. Uzupełnieniem było zastosowanie modeli fizycznych dynamiki procesów brzegowych. Modele zostały użyte w celu zrozumienia, w jaki sposób cyrkulacje lokalne, takie jak prądy kołowe i strumieniowe, mogą przenosić Dinophysis i rozprzestrzeniać je w regionach, gdzie żyją organizmy filtrujące, takie jak omułki i rożne rodzaje skorupiaków.

W kwestii przewidywania szkodliwego zakwitu glonów z wyprzedzeniem przeprowadzono ważne prace, mające na celu zintegrowanie modelu logicznego w ramach modelu prognozowania pogody, aby uzyskać analizy probabilistyczne. Wiadomo, że pogoda odgrywa ważną rolę w powstawaniu szkodliwego zakwitu glonów. Zalecono również stałe monitorowanie obszarów przybrzeżnych w ramach systemu wczesnego ostrzegania, aby zapewnić bezpieczną przyszłość zarówno konsumentom skorupiaków, jak i branży zajmującej się ich dostarczaniem.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę