Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Bioczujniki trzymają pestycydy z dala od naszych talerzy

Bioczujniki oferują nie tylko możliwość zapewnienia, aby żywność na naszych talerzach była pozbawiona pestycydów, ale również pomaga rolnikom lepiej chronić cenne zasoby gleby i wody.
Bioczujniki trzymają pestycydy z dala od naszych talerzy
Pestycydy mają na celu eliminowanie specyficznych szkodników, a tym samym zwiększenie plonów. Choć celowo są niezdrowe dla szkodników, pestycydy są także szkodliwe dla ludzi spożywających owoce i warzywa, na które zostały one naniesione. Z tego powodu wiele krajów ustaliło najwyższe dopuszczalne limity pozostałości (MRL), powyżej których produkty nie mogą być sprzedawane.

Koszty, jakie ponoszą firmy podczas przeprowadzania kontroli, mogą być przytłaczające. W celu uprzystępnienia obowiązku zachowania zgodność z prawem, grupa organizacji badawczych połączyła siły na rzecz promowania bioczujników. Bioczujniki zapewniają natychmiastową informację zwrotną, a w konsekwencji są szybsze i tańsze niż laboratoryjne techniki badania próbek. Projekt zatytułowany "Nawiązywanie kontaktów w zakresie stosowania bioczujników do wykrywania pestycydów w owocach i warzywach" (Biodet) wsparty został finansowo przez UE.

Nie wszystkie plony akumulują pozostałości pestycydów w takim samym stopniu. Pierwszym krokiem było więc określenie, które owoce i warzywa są najbardziej podatne na przekroczenie limitów MRL. Następnie uwagę przeniesiono na społeczność badawczo-rozwojową w celu uzyskania informacji na temat stanu wiedzy w zakresie bioczujników, ze szczególnym uwzględnieniem gotowych technologii.

Zorganizowano kilka spotkań i wydarzeń, by zgromadzić potencjalnych dostawców i klientów, tj. firmy rolno-spożywcze, jak również instytucje naukowe i regulacyjne. Po dogłębnej analizie wiedzy uzyskanej w trakcie realizacji projektu Biodet opracowano strategię w celu pobudzenia wykrywania pestycydów za pomocą bioczujników. Wydano zalecenia dotyczące przyszłych działań badawczo-rozwojowych, aby poprawić zadowolenie użytkowników. W tym celu należy pozyskać fundusze z europejskich programów ramowych oraz od inwestorów prywatnych. Opracowanie odpowiednich standardów i protokołów dotyczących stosowania bioczujników może zmniejszyć przeszkody prawne. Wreszcie, sieć ekspertów ustanowiona w ramach projektu Biodet powinna kontynuować działania oraz rozszerzać się w kolejnych latach.

Ponadto korzyści odniosą konsumenci i środowisko, ponieważ lepsza kontrola ograniczy ilość pestycydów w obciążonych już zasobach gleby i wody.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę