Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ISSCRI2 — Wynik w skrócie

Project ID: 44085
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Francja

Polityka sektora bawełny pod lupą

Przemysł bawełniany UE jest w świetnej kondycji, ale globalne strategie, europejskie akty prawne i poziom konkurencji mogą mieć szkodliwy wpływ na zrównoważony charakter sektora.
Polityka sektora bawełny pod lupą
W 2006 r. UE wprowadziła nowy system wsparcia w sektorze bawełny (NCR), którego celem było wywarcie znaczącego wpływu na ten sektor, a zwłaszcza na producentów i przetwórców produktów bawełnianych na całym kontynencie. W późniejszym czasie, po tym, jak NCR został zakwestionowany przez Hiszpanię, Trybunał Sprawiedliwości zdecydował o jego zawieszeniu, jednak kilka istotnych kwestii wciąż pozostało do rozwiązania, stąd potrzeba opracowania ulepszonej wersji NCR.

Finansowany ze środków UE projekt "Zintegrowanie badań nauk społecznych w ramach implementacji reformy sektora bawełny w kontekście międzynarodowym" (Isscri2) miał na celu wsparcie przemysłu bawełnianego w tej dziedzinie. Do udziału w projekcie i opracowaniu poprawionej wersji NCR zaproszono zainteresowane strony z sektora bawełny z Grecji i Hiszpanii. Aby pomóc w sformułowaniu skuteczniejszej polityki sektora bawełny dla UE, zbadano również politykę sektora bawełny w skali globalnej.

Co ważne, w ramach projektu Isscri2 naukowcy wspólnie zajęli się badaniem socjoekonomicznych kwestii związanych z produkcją bawełny i stworzyli skutecznie działającą sieć poświęconą polityce sektora bawełny. W celu pobudzenia interakcji i opublikowania wyników projektu w 2007 r. utworzono dwujęzyczną francusko-angielską stronę internetową. Oprócz tego rozpoczęto rozsyłanie biuletynu zawierającego informacje na temat interakcji i postępu zainteresowanych stron, a także dotyczących kwestii związanych z polityką sektora w skali światowej. Biuletyn zastąpił publikowanie informacji, ale strona internetowa wciąż działa, choć minęło kilka lat od czasu zakończenia projektu, co wskazuje na znaczenie problemu i osiągniętych sukcesów.

Aby wesprzeć interakcję między partnerami projektu, których wysiłki doprowadziły do opublikowania trzech głównych wniosków, w Grecji, Hiszpanii i Francji zorganizowano kilka warsztatów i spotkań. Te trzy główne wnioski to raport dotyczący coraz większego publicznego udziału i poziomu wiedzy, plan końcowy wykorzystania i rozpowszechnienia wiedzy oraz końcowy raport z działań projektu. Wszystkie te informacje są przydatne nie tylko do sformułowania obecnych strategii sektora bawełny dla UE, ale są one również cenną pomocą dla innych regionów produkujących bawełnę, takich jak Afryka.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę