Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CLANDESTINO — Wynik w skrócie

Project ID: 44103
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Grecja

Wyzwania związane z nielegalną migracją

Ziemia cierpi z powodu klęsk żywiołowych i problemów gospodarczych, zatem obywatele krajów trzeciego świata przybywają do Europy w poszukiwaniu lepszego życia. Aby opracować odpowiednią strategię, UE potrzebuje sposobów pozwalających na lepszą ocenę sytuacji.
Wyzwania związane z nielegalną migracją
Nielegalna migracja na terenie UE jest poważnym problemem socjoekonomicznym, który obciąża społeczeństwo i obniża standard europejskich miast. Finansowany ze środków UE projekt "Nielegalna migracja: liczenie niepoliczalnego. Dane i tendencje w obrębie Europy" (Clandestino) pomógł decydentom opracować strategie dotyczące tego zagadnienia. Zgromadzono informacje i dane liczbowe dotyczące nielegalnej migracji w różnych krajach, a następnie poddano je dogłębnej analizie.

Objęło to takie kraje jak Czechy, Niemcy, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Węgry, Holandia, Austria, Polska, Słowacja i Wielka Brytania. Uczestnicy projektu skupili się również na krajach tranzytowych, zwłaszcza na Maroko, Turcji i Ukrainie, badając mechanizmy i dynamikę procesów przekraczania przez migrantów granic tych państw z państwami UE.

Oprócz tego w ramach projektu Clandestino zbadano różne metody określania populacji migrantów oraz opracowano nowy sposób pozwalający na oszacowanie nielegalnej migracji. Następnie zbudowano bazę danych dotyczącą nielegalnej migracji i zawarto w niej podsumowanie stanu populacji migrantów w poszczególnych krajach oraz informacje na temat legalizacji nielegalnych migrantów. Raporty zawierały również analizę odpowiednich polityk oraz rekomendacje dotyczące strategii dla każdego z zaangażowanych krajów. Dla trzech krajów tranzytowych przygotowano również podsumowanie strategii.

W ramach projektu opracowano analizę porównawczą dla każdego kraju. Dotyczyła ona rozmiaru nielegalnej migracji, metod zbierania danych, definicji nielegalności, strategii kontroli oraz innych ważnych tematów. Następnie uczestnicy projektu Clandestino przygotowali sześć artykułów badawczych na temat różnych aspektów nielegalnej migracji.

Te artykuły, podsumowanie strategii oraz dotychczasowe wnioski zostały opublikowane w książce zatytułowanej "Nielegalna migracja w Europie: mity i rzeczywistość", dostępnej w księgarniach. Wnioski projektu zostały również opisane w czasopiśmie International Migration. W zaangażowanych krajach przeprowadzono wizyty terenowe, których celem było rozpowszechnienie wyników wśród organizacji pozarządowych (NGO), decydentów, ośrodków studiów teoretycznych (think tank) i dziennikarzy, a oprócz tego w Grecji i Wielkiej Brytanii zorganizowano dodatkowe warsztaty. Aby zagwarantować realizację celów projektu, nawiązano kontakty z Komisją Europejską. Wielość informacji zgromadzone w ramach projektu Clandestino z pewnością pomoże ukształtować europejską politykę dotyczącą migracji na najbliższe lata.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę