Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

AER-GAS II — Wynik w skrócie

Project ID: 518309
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niemcy

Lepsze wykorzystanie biomasy do produkcji energii

Finansowani ze środków UE naukowcy udoskonalili proces gazyfikacji biomasy, osiągając lepszą jakość i niższe koszty produkcji o dużym znaczeniu dla gospodarki europejskiej i środowiska.
Lepsze wykorzystanie biomasy do produkcji energii
Rosnące zainteresowanie użyciem materiałów organicznych jako surowca do produkcji energii elektrycznej opiera się na wysokiej zawartości węgla, podobnej do tej co w paliwach kopalnych. Jednak spalanie paliw kopalnych uwalnia ogromne ilości dwutlenku węgla (CO2), który poddawany był sekwestracji przez miliony lat (stąd określenie "kopalne"), do atmosfery, natomiast spalanie biomasy uwalnia CO2 z powrotem do atmosfery podobnie jak by to miało miejsce w normalnym cyklu węgla podczas naturalnego rozkładu.

Projekt "Gazyfikacja cieczowa biomasy z miejscowym oczyszczaniem gorącym gazem" (AER-GAS II) został zainicjowany w celu opracowania nowej metody gazyfikacji biomasy o istotnie większej elastyczność, niższych kosztach oraz lepszej jakości produktu w stosunku do istniejących technologii.

W szczególności naukowcy skoncentrowali się na reformowaniu absorpcyjnym (AER) opartym na miejscowym usuwaniu CO2. Proces skutkuje zwiększoną produkcją wodoru i mniejszym zanieczyszczeniem ze smoły. Ponadto silnie egzotermiczna (uwalnianie ciepła) reakcja absorpcji CO2 może być stosowana bezpośrednio w gazyfikacji endotermicznej (wymagającej ciepła) reformingu.

Naukowcy wyprodukowali wysokiej jakości gaz z biomasy za pomocą ulepszonych, tanich i powszechnie dostępnych materiałów pochłaniających CO2 (sorbenty), stosując proces AER. Analiza kosztów i korzyści wykazała, że chociaż początkowe inwestycje w zakład AER mogą być wyższe ze względu na większy rozmiar, koszty eksploatacji zostały zmniejszone dzięki tańszym materiałom oraz mniejszej liczby etapów procesu. Ponadto system AER umożliwił wykorzystanie tanich paliw, takich jak słoma, w połączeniu z drewnem o różnej zawartości wilgoci.

Projekt AER-GAS II wniósł znaczące udoskonalenia technologiczne w gazyfikację biomasy w stosunku do istniejących metod, zapewniając najwyższej jakości produkt, większą elastyczność oraz mniejsze koszty. Wdrożenie technologii może mieć istotne oddziaływanie na produkcję zrównoważonej energii oraz wywrzeć pozytywny wpływ na europejską gospodarkę i środowisko.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę