Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EU GEOCAPACITY — Wynik w skrócie

Project ID: 518318
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Dania

Międzynarodowe wychwytywanie CO2 na rzecz zrównoważenia emisji

Finansowani ze środków UE naukowcy przyczynili się do rozwoju współpracy międzynarodowej, aby wnieść znaczący postęp w zrozumienie globalnych zdolności do sekwestracji dwutlenku węgla (CO2). Wykazuje to potencjał znacznej poprawy stanu naszej planety i zdrowia jej mieszkańców do chwili aż zielona energia stanie się standardem.
Międzynarodowe wychwytywanie CO2 na rzecz zrównoważenia emisji
Biorąc pod uwagę, że zależność od paliw kopalnych prawdopodobnie nie spadnie znacząco w najbliższej przyszłości, podczas gdy rosnące zapotrzebowanie na energię skutkuje wzrostem emisji CO2, wychwytywanie i składowanie CO2 (CCS) mogłoby znacząco zniwelować emisje w krótkim i średnim terminie. Projekt "Ocena europejskiego potencjału w zakresie geologicznego składowania dwutlenku węgla" (EU GeoCapacity) został podjęty w celu wsparcia powszechnego wprowadzenie programów CCS na szczeblu europejskim, uwzględniając przy tym kraje takie jak Chiny, Indie i Rosja, których szybki rozwój, a tym samym gwałtownie rosnące zapotrzebowanie energetyczne stanowi istotne wyzwanie dla globalnej redukcji emisji CO2.

Zespół badawczy przeprowadził gruntowną inwentaryzację źródeł CO2 o szczególnie wysokiej emisji oraz ocenił potencjał składowania CO2 w zaangażowanych krajach UE. Wykorzystali dane do stworzenia system informacji geograficznej (GIS) EU Geocapacity, który wykazał, nawet przy ostrożnych szacunkach, że łącznie europejskie lokalizacje mogą przechować emisje wytworzone w ciągu 62 lat.

Badania ekonomiczne uwzględniły potencjalne korzyści płynące z wykorzystania CO2 z CCS w procesie wypierania ropy naftowej (EOR), wydobycia gazu ziemnego (EGR) oraz wydobycia metanu z pokładów węgla (ECBM) przez wtłaczanie CO2 do zbiorników lub pokładów węgla. Ostatnie doniesienia wskazują na ogromny potencjał połączonych CCS i wydobycia z zastosowaniem CO2, zapewniający w bliskiej perspektywie istotne rozwiązanie problemu emisji gazów cieplarnianych (GHG).

Wreszcie zespół badawczy zdefiniował techniczne kryteria doboru odpowiednich i bezpiecznych długoterminowych miejsc składowania CO2 oraz opracował rozbudowany system wspomagania decyzji (DSS), aby w łatwy sposób dokonać ekonomicznej oceny wykonalności CCS. Wsparli szerszy transfer technologii do chińskich ekspertów i pomogli zbudować chiński komponent bazy danych GIS. Ponadto promowali program rozwoju CCS w Indiach i Rosji.

Badacze projektu EU GeoCapacity poczynili znaczne postępy w zrozumieniu infrastruktury CCS w Europie. Wsparli oni zakres współpracy międzynarodowej poprzez transfer technologii oraz stworzenie standardów i kryteriów wyboru miejsc składowania. Reasumując, wyniki projektu EU GeoCapacity kładą fundamenty pod międzynarodowe programy CCS, które mają potencjał istotnego zrównoważenia emisji CO2 generowanych w wyniku nieustannej zależności od paliw kopalnych do chwili, gdy zrównoważone formy energii staną się standardem.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę