Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

RECOMPSOLS — Wynik w skrócie

Project ID: 43749
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Chorwacja

Umocnienie podejścia obliczeniowego na Bałkanach

W ramach europejskiej inicjatywy podjęto działania na rzecz umocnienia podejść obliczeniowych do nauk przyrodniczych w regionie Bałkanów Zachodnich.
Umocnienie podejścia obliczeniowego na Bałkanach
Centrum Rozwiązań Obliczeniowych w Naukach Przyrodniczych przy Instytucie Rudera Boskovica (RBI) w Zagrzebiu (Chorwacja) jest ośrodkiem badawczym prowadzącym rozległe działania w dziedzinach od bioinformatyki całych genomów po kwantowo-mechaniczną obróbkę układów małych modeli, w tym proteomiki i biochemii mechanistycznej.

W ramach realizacji projektu "Wzmocnienie Centrum Rozwiązań Obliczeniowych w Naukach Przyrodniczych" (Recompsols) partnerzy UE mieli na celu poprawę oraz wzmocnienie możliwości badawczych Centrum. Służyć to miało podniesieniu potencjału Centrum w zakresie prowadzenia wysokiej jakości badań oraz zwiększeniu regionalnego dostępu do obiektów zaawansowanych technologii.

Początkowo partnerzy projektu udoskonalili wsparcie infrastrukturalne poprzez zakup najnowszych klastrów komputerowych. Za pośrednictwem inicjatywy dynamicznej rekrutacji (DRI) projekt Recompsols wprowadził krótkoterminowe stypendia dla 12 studentów finansujące okres między studiami licencjackimi a potencjalnym uzyskaniem długoterminowego dofinansowania/podjęciem pracy.

Ponadto w ramach projektu podjęto się koordynacji szeroko zakrojonego programu wymiany oraz wizyt szkoleniowych między krajami Bałkanów Zachodnich w celu wzmocnienia współpracy i zaangażowania w europejskiej przestrzeni badawczej (EPB). Inne ważne działania wspierające zakres współpracy objęły organizację warsztatów i szkół letnich z uczestnictwem czołowych naukowców w dziedzinie.

Podsumowując, w ramach projektu Recompsols skutecznie wzmocniono potencjał badawczy Centrum Rozwiązań Obliczeniowych w Naukach Przyrodniczych w Zagrzebiu, otwierając tym samym nowe możliwości podejmowania współpracy na szczeblu krajowym i europejskim. Wzmocnienie możliwości Centrum zwiększy jego konkurencyjność wśród podobnych instytucji w Europie.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę