Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

FABRE-TP — Wynik w skrócie

Project ID: 44228
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niderlandy

Lepszy chów zwierząt – lepszy świat

Wzrost zaludnienia na świecie skłonił naukowców do zastanawiania się nad lepszymi sposobami na wyżywienie tak dużej populacji z równoczesnym uwzględnieniem bezpieczeństwa żywności, zrównoważonej produkcji oraz ochrony środowiska.
Lepszy chów zwierząt – lepszy świat
Usprawnienie chowu i rozrodu zwierząt prowadzi do zdrowszej diety, większej równowagi w społecznościach oraz czystszego środowiska. Europa odgrywa główną rolę w opracowaniu genetycznej charakterystyki zwierząt i produkcji zwierzęcej w przyszłości, które mogą pomóc w usprawnieniu hodowli zwierząt oraz produkcji żywności na całym świecie.

Finansowany przez UE projekt "Zrównoważona platforma technologiczna do hodowli i reprodukcji zwierząt gospodarskich" (FABRE-TP) zgromadził ponad 100 organizacji, stawiając za cel usprawnienie technologii wykorzystywanych na potrzeby chowu zwierząt. W ramach projektu na podstawie dokumentu przedstawiającego wizję, zatytułowanego "Zrównoważona hodowla i reprodukcja zwierząt gospodarskich – wizja na rok 2025", opracowano strategiczny program badań (SRA) .

Podczas realizacji projektu siedem grup ekspertów ds. rozmnażania zwierząt gospodarskich – od owiec i bydła po konie i króliki – pracowało nad znalezieniem sposobów na dalszy rozwój tego sektora. Trzy inne grupy ekspertów zajęły się omawianiem bezpieczeństwa żywności, zdrowia i różnorodności zwierząt, natomiast kolejne trzy – genetyką, genomiką i reprodukcją. Te pracujące równolegle grupy spotykały się z organizacjami pozarządowymi (NGO) oraz hodowcami, aby badać kwestie, takie jak etyka, środowisko oraz odpowiedzialność społeczna w celu opracowania zrównoważonych strategii hodowli.

W ramach projektu FABRE-TP przeprowadzono również 34 dyskusje w krajach Europy oraz okolic, przy czym większość z tych rozmów wspomogła strategiczny program badań w perspektywie krajowej. Efektem było opracowanie uproszczonego strategicznego programu badań na potrzeby decydentów, który udostępniono w 28 językach. Te wytyczne, a także plan działań, raporty dotyczące poszczególnych krajów oraz inne materiały opublikowano na stronie internetowej projektu.

W wyniku tych działań możliwe będzie wprowadzenie znaczących usprawnień w rozmnażaniu zwierząt gospodarskich w Europie, w tym również w sektorze akwakultury. Do efektów pracy można zaliczyć sztuczne zapłodnienie, bezpieczne usprawnienia genetyczne oraz bardziej zrównoważony łańcuch pokarmowy.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę