Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ETTAR — Wynik w skrócie

Project ID: 44244
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niemcy

Ekologiczna przyszłości europejskiego transportu

Ogromna liczba zainteresowanych stron zebrała się w celu omówienia kwestii, jak europejski sektor transportu może wesprzeć zrównoważony rozwój. Działania projektowe w tym kierunku wskazują, że przyszłość rzeczywiście ma zielone barwy.
Ekologiczna przyszłości europejskiego transportu
Transport osób i towarów odpowiedzialny jest za znaczącą część emisji gazów cieplarnianych (GHG) na całym świecie. Istnieją zielone technologie, które mogą zmniejszyć ślad ekologiczny transportu, ale ich wdrażanie następuje powoli.

Zespół naukowców z wiodących organizacji akademickich i przemysłowych połączył siły, aby pobudzić działania w zakresie ekologicznego transportu. Projekt, zatytułowany "Identyfikacja i ocena potrzeb szkoleniowych, metod i działań na rzecz szerszego stosowania technologii środowiskowych w kluczowych sektorach" (ETTAR), otrzymał dofinansowanie z UE.

Celem projektu ETTAR było zwiększenie świadomości na temat tego, jak można poprawić ekologiczność transportu, w tym transportu drogowego, kolejowego, powietrznego i morskiego. Podejście polegało na zgromadzeniu wszystkich zainteresowanych stron pod jednym dachem, aby przeprowadzić otwartą dyskusję.

Dokumentacja została sporządzona przed wydarzeniami, aby zapewnić uczestnikom podstawowe informacje. Ułatwiło to wysiłki mające na celu zidentyfikowanie przeszkód stojących przed przyjęciem zielonych rozwiązań i opracowanie planów postępowania.

Końcowa konferencja została zorganizowana w Brukseli. Udział w niej wzięli przedstawiciele kadry wyższego szczebla z kilku dużych korporacji europejskich. Wydarzenie obejmowało występ na żywo zatytułowany "Co stoi na drodze: klasyczne słabości branży transportowej" (dostępny na płycie DVD). Wyniki konferencji zostały przekształcone w krótką notatkę sporządzoną w celu pobudzenia polityki na szczeblach WE i państw członkowskich.

Innym ważnym osiągnięciem projektu ETTAR było narzędzie e-learningowe, które podkreśla potencjalne korzyści finansowe związane z zastosowaniem ekologicznych technologii transportowych. Narzędzie kierowane jest do menedżerów ds. logistyki, w szczególności tych zaangażowanych w przewóz towarowy.

Podczas gdy niektóre przedsiębiorstwa dobrowolnie podejmują kroki w celu zmniejszenia emisji związanych z ich podstawową działalnością, instrumenty regulacyjne mogą być konieczne, aby pobudzić szersze ich zastosowanie. Zespół projektu ETTAR zaleca również, aby ceny usług transportowych zostały zmienione w celu uwzględnienia rzeczywistych kosztów ochrony środowiska dla każdego środka transportu. Zapewni to biznesowe uzasadnienie działalności zrównoważonej środowiskowo w stosunku do tradycyjnego sposobu prowadzenia biznesu.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę