Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

RAPIDO — Wynik w skrócie

Project ID: 44264
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niemcy

Innowacja na obszarach wiejskich w Europie

Badania dotyczące poprawy innowacyjności i transferu wiedzy w celu wsparcia rozwoju obszarów wiejskich mogą mieć pozytywny wpływ na gospodarkę i środowisko w tych regionach.
Innowacja na obszarach wiejskich w Europie
Innowacje i badania stanowią obecnie ważne filary europejskiej gospodarki i są zgodne z wizją gospodarki opartej na wiedzy w UE. Finansowany przez UE projekt "Obszary wiejskie, ludzie i innowacyjny rozwój" (Rapido) pobudza innowacyjność i transfer wiedzy na obszarach wiejskich Europy, koncentrując się na rolnictwie, leśnictwie i przemyśle spożywczym. Jest to ważne, ponieważ obszary wiejskie stoją wobec liczniejszych wyzwań społeczno-gospodarczych, takich takie jak starzenie się społeczeństwa, względne odosobnienie oraz wysokie bezrobocie. Obszary wiejskie mają również istotny wpływ na rynki rolne i lokalne gospodarki, przez co innowacje są tam tym bardziej ważne.

Projekt zgromadził naukowców związanych z innowacjami w celu podjęcia współpracy w ramach szeregu warsztatów i inicjatyw. Zbadano procesy i zidentyfikowano podmioty w trzech gałęziach przemysłu w Europie oraz zarysowano zalecenia w sprawie sposobu włączenia celów UE do polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Projekt Rapido zachęcił do wzajemnego uczenia w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, oceny czynników sukcesu i barier rozwoju. Przeanalizowano rolę zainteresowanych stron, takich jak podmioty publiczne i prywatne, oraz wskazano procesy wspierające innowacje, w tym tworzenie polityki. Ponadto w ramach projektu oceniono rolę Planu Działań UE na rzecz Technologii Środowiskowych (ETAP) w celu wsparcia innowacyjności w regionach wiejskich.

Pod koniec projektu Rapido przedstawiono najlepsze praktyki związane z innowacjami na obszarach wiejskich. W ramach warsztatów i wydarzeń spojrzano, między innymi, na programy rolno-środowiskowe, nadbrzeżne gospodarstwa, produkcję ekologicznej żywności, energię odnawialną, tworzenie miejsc pracy, technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK). Zespół projektu Rapido określił również społeczno-gospodarcze i środowiskowe korzyści wynikające z innowacji na wsi. Wszystkie wyniki projektu oraz raporty zostały opublikowane na stronie internetowej. Opracowane analizy polityczne oraz zalecenia mają wspierać decydentów w zakresie poprawy gospodarki, środowiska i dobrobytu na obszarach wiejskich.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę