Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

I-GET — Wynik w skrócie

Project ID: 518378
Źródło dofinansowania: FP6-SUSTDEV
Kraj: Niemcy

Tania energia ze skorupy Ziemi

Finansowani ze środków UE naukowcy opracowali narzędzia do ekstrakcji energii geotermalnej. Stanowi to obietnicę redukcji kosztów inwestycji o ponad połowę, znacznie zwiększając konkurencyjność gospodarczą tego zrównoważonego źródła czystej energii.
Tania energia ze skorupy Ziemi
Pod skorupą Ziemi znajduje się warstwa gorącej, stopionej skały zwanej magmą, która nieustannie (trwale) wytwarza ciepło. Energię najłatwiej jest wykorzystać w strefach wulkanicznych często położonych w pobliżu styku płyt tektonicznych, gdzie "pęknięta" ziemia umożliwia ucieczkę ciepła i tworzy tak zwane gorące punkty o bardzo wysokich temperaturach pod ziemią, które ogrzewają lokalną ciecz oraz wytwarzają parę.

Projekt "Zintegrowane geofizyczne technologie poszukiwawcze do głębokich załamanych systemów geotermicznych" (I-GET) został podjęty w celu opracowania innowacyjnych metod eksploracji geotermalnej, aby zminimalizować koszty poszukiwania i wiercenia, które stanowią 60% całkowitych inwestycji w zakład geotermalny.

W celu opracowania odpowiednich modeli, które umożliwiają wykrywanie cieczy i/lub pary przed wierceniem, naukowcy poddali ocenie metody poszukiwania stosowane w lokalizacji testowej Travale we Włoszech, w strefie wulkanicznej Hengill na Islandii oraz w studni geotermalnej Gross Schoenebeck w Niemczech.

Naukowcy projektu I-GET wykorzystali połączenie profili sejsmicznych, danych magnetotellurycznych (MT), krótkotrwałego sondowania elektromagnetycznego (TEM) i pomiarów geofizycznych do stworzenia modeli złożowych. Modele umożliwiły lepsze zrozumienie procesów geotermalnych oraz trójwymiarowego (3D) modelu struktury rezystywności (odwrotności zdolności do przewodzenia ciepła) złoża Hengill, który ujawnił głębokie przewodniki (3-9 km) pod systemem geotermalnym.

Badacze uzupełnili badania terenowe fizycznymi badaniami doświadczalnymi nad skałami, symulując wysokie ciśnienia i temperatury w zbiornikach oraz skontrolowali źródłowe pomiary magnetotelluryczne z częstotliwością dźwiękową (CSAMT).

Poprzez integrację danych eksperymentalnych i teoretycznych zespół stworzył mapy oporności i struktur na obszarach interesujących pod kątem badań geotermalnych, wskazujących niższe rezystywności (większa zdolność przewodzenia ciepła) w środkowej i południowo-wschodniej części regionu.

Zespół I-GET z powodzeniem opracował modele umożliwiające identyfikację geotermalnych regionów o wysokim potencjale przewodności cieplnej bez konieczności wiercenia. Biorąc pod uwagę fakt, że wiercenia i poszukiwania stanowią ponad połowę kosztów inwestycji w zakłady energii geotermalnej, zastosowanie wyników projektu może znacząco zwiększyć konkurencyjność gospodarczą zrównoważonej energii geotermalnej. Związane z tym korzyści przekładają się na zatrudnienie w Europie, koszty ponoszone przez konsumentów oraz środowiska.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę