Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Przemów do Sieci

Nowe inteligentne oprogramowanie opracowane przez europejski zespół badaczy umożliwia użytkownikom biznesowym dostosowanie rozpoznawania mowy do ich potrzeb biznesowych oraz usprawnienie realizacji usług sieciowych.
Przemów do Sieci
Wraz z postępem ery informacyjnej pojawia się potrzeba rozwoju przyjaznej komunikacji internetowej, szczególnie w zakresie złożonych zastosowań biznesowych. W ramach finansowanego ze środków UE projektu "Komunikacja usług sieciowych w języku społeczności użytkowników" (WS-TALK) udzielono wsparcia przedsiębiorcom w zakresie definiowania procesów biznesowych oraz poprawy komunikacji. Miał on na celu przekształcenie języka naturalnego specjalistów biznesowych (zamiast syntetycznego języka ekspertów ds. informatyki (IT)) w polecenia zrozumiałe dla komputera. Rola specjalistów ds. informatyki polegała w tym przypadku na zaprojektowaniu sieciowych metainformacji wspierających proces przekształcenia.

W ramach projektu WS-TALK opracowano zaawansowane funkcje interpretacyjne do analizy tekstu i treści. W ujęciu technicznym obejmowało to rozwój silnika realizacji usług (SEE), który ułatwiałby choreografię usługi sieciowej, a także zaprojektowanie słownictwa i ustanowienie ontologii dotyczących terminologii biznesowej. Oprogramowanie skutecznie rozróżniało twierdzenia, wyrażenia i polecenia języka naturalnego, umożliwiając jego dostosowanie do różnych potrzeb biznesowych.

Podbudowani tym sukcesem partnerzy projektu zaproponowali możliwe do wdrożenia rozwiązania, które podjęte zostały przez małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) oraz przekształcone w prototypy, czego wynikiem było stworzenie wydajnych modułów oprogramowania dla produktu WS-TALK. Partnerzy MŚP wsparli następnie komercyjną dystrybucję oraz podjęli współpracę z użytkownikami z firm zewnętrznych w celu przetestowania oprogramowania. Użytkownicy dostarczyli specyficznych dla ich firm danych oraz słownictwa w celu dostosowania systemu do własnych potrzeb.

Oprogramowanie i produkty WS-TALK mogą znaleźć zastosowanie w szerokim zakresie obszarów, od systemów zarządzania wsparciem i treścią po wyszukiwarki biznesowe oraz systemy integracji usług. Stanowi to kolejny ważny krok w kierunku rozwoju logistyki informacyjnej w UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę