Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

GOFOR — Wynik w skrócie

Project ID: 6447
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Austria

Zarządzanie zrównoważeniem lasów

Tryby zarządzania zmieniają się wraz ze zmianą kształtu polityki oraz integracją przepisów w Europie. Zrównoważone leśnictwo z pewnością może skorzystać na tych nowych kierunkach.
Zarządzanie zrównoważeniem lasów
Lasy Europy są zagrożone przez wiele czynników, w tym wycinkę, klęski żywiołowe oraz nieprzemyślany rozwój. Finansowany przez UE projekt "Nowe tryby zarządzania na rzecz zrównoważonego leśnictwa w Europie" (GOFOR) ocenił zarządzanie w tworzeniu polityk i zaleceń związanych z gospodarką leśną. W jego ramach przyjrzano się istniejącym praktykom, założeniom i preferencjom podmiotów politycznych, a także kwestiom społeczno-gospodarczym, politycznym i ekologicznym wpływającym na zarządzanie.

Projekt GOFOR miał na celu stworzenie skutecznych zaleceń w zakresie wdrażania nowych sposobów zarządzania w tej dziedzinie. Aby to osiągnąć, przedstawiono te tryby i oceniono ich operacjonalizację. Wykazał również, że teoria zarządzania oferuje wielki potencjał w otwieraniu alternatywnych sposobów i perspektywy dla interpretacji instytucji politycznych i procesów decyzji politycznych, jak również zawartości i instrumentów politycznych.

Partnerzy projektu podkreślili, jak kwestie projektowania procesu, złożoności i niepewności w zarządzaniu są wzajemnie związane. Aby zmierzyć wpływ procesów zarządzania, przeanalizowano wyniki, oddziaływanie i rezultaty. Do rezultatów zaliczyć można nowe dokumenty polityczne, przepisy prawa, strategie i plany, choć rzeczywiste efekty biofizyczne były trudniejsze do zmierzenia.

Wyciągnięto wniosek, że kultura polityki powinna mieć coraz bardziej partycypacyjny charakter, z udziałem większej liczby zainteresowanych stron. Ujawniono także, w jaki sposób zarządzanie na szczeblu lokalnym i regionalnym jest pod wpływem międzynarodowych i europejskich polityk i porozumień.

Nowe sposoby zarządzania obejmowały decentralizację, a także przesunięcie kompetencji, negocjacje i areny podejmowania decyzji na bardziej globalnych i europejskich poziomach polityczno-administracyjnych. Uczestnicy projektu zauważyli również, że tradycyjny proces podejmowania decyzji politycznych w zamkniętych kręgach wśród polityków, urzędników administracyjnych oraz zorganizowanych grup interesu ustępuje bardziej przejrzystemu zarządzaniu.

Wreszcie w ramach GOFOR zalecono, aby zarządzanie w zrównoważonej gospodarce leśnej było bardziej partycypacyjne, z udziałem ankiet, organizacji pozarządowych (NGO), rad doradczych itp. Nowe tryby wiązałaby się również z międzysektorową koordynacją (ISC), szczególnie w zakresie polityki dotyczącej środowiska i zasobów naturalnych, wspierającej integracyjne kształtowanie polityki.

Projekt GOFOR wykazał istotny wgląd w tryby zarządzania i utorował drogę do lepszych paradygmatów zarządzania. Pozwoli to sektorowi leśnemu i środowisku poprawić poziom zrównoważenia.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę