Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

HOLIWAST — Wynik w skrócie

Project ID: 6509
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Francja

Określenie najlepszych strategii gospodarki odpadami

W ramach projektu "Całościowa ocena technologii gospodarki odpadami" (Holiwast) przeprowadzono środowiskowe, gospodarcze i społeczne porównania różnych strategii gospodarki odpadami. Utworzone konsorcjum zamówiło narzędzia do podejmowania decyzji oraz wsparcia polityki.
Określenie najlepszych strategii gospodarki odpadami
Skuteczna i zrównoważona gospodarka odpadami musi najpierw zidentyfikować podejście do przetwarzania odpadów najbardziej odpowiednie do konkretnych okoliczności. Dlatego naukowcy projektu Holiwast badali i porównali różne technologie i strategie, w tym obecne prawodawstwo i komunikaty WE. Trzy kontrastujące studia przypadków zostały wykonane w Katowicach (Polska), Turynie (Włochy) oraz Tølløse (Dania).

Partnerzy projektu zidentyfikowali, jak najlepsze technologie mogą być wdrażane w różnych kontekstach społeczno-gospodarczych w ramach zintegrowanej gospodarki odpadami. Ponadto oceniono instrumenty polityki do promowania tych technologii i wspieranie decydentów.

Wyniki projektu Holiwast zostały rozpowszechnione podczas międzynarodowej konferencji. Konferencja podniosła świadomość efektywnego wdrażania instrumentów polityki i oceniła środowiskowe, gospodarcze i społeczne aspekty różnych podejść opracowanych w UE. Dodatkowo promowane były narzędzia wspomagające opracowane w ramach projektu Holiwast oraz wymieniono wiedzę w zakresie krajowych i lokalnych praktyk.

Projekt Holiwast wsparł polityków i decydentów poprzez opracowanie narzędzia do oceny technologii przetwarzania odpadów w szerokim kontekście. W ramach inicjatywy opracowano także wytyczne i zalecenia dotyczące stosowania wyników ze studiów przypadków, kryteria najlepszych praktyk oraz kryteria analiz porównawczych dostępnych i wschodzących technologii.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę