Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EUSUSTEL — Wynik w skrócie

Project ID: 6602
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Belgia

Ramy dla zrównoważonego zaopatrzenia w energię do 2030 r.

Finansowani ze środków UE naukowcy przeprowadzili kompleksową analizę obecnego i przyszłego europejskiego zapotrzebowania na energię elektryczną i technologie wytwarzania. Badania miały na celu stworzenie zaleceń politycznych zmierzających do zapewnienia bezpiecznej, przyjaznej dla środowiska i przystępnej cenowo energii aż do 2030 r.
Ramy dla zrównoważonego zaopatrzenia w energię do 2030 r.
W ramach projektu Eusustel podjęto się wyczerpującego porównania form energii, w tym kosztów, gazów cieplarnianych (GHG) i bezpieczeństwa dostaw, między innymi, do 2030 r. z ambitnym celem opracowania planu działań na rzecz zrównoważonych europejskich programów energetycznych na następne 20 lat.

Społeczne koszty wytwarzania energii elektrycznej obejmują zarówno koszy prywatne, jak i zewnętrzne. Koszty prywatne obejmują takie elementy jak podatki środowiskowe od paliw oraz opłaty od emisji dwutlenku węgla, które mogą się różnić w zależności od regionu i czasu. Analiza kosztów prywatnych wykazała, że energia węglowa i jądrowa generuje podobne koszty i najlepiej wypada w zestawieniu. Jednak prywatne koszty związane z nowymi technologiami zmniejszały się ogromnie z biegiem czasu, podczas gdy redukcja kosztów dla wcześniej wspomnianych technologii dojrzałych była minimalna do 2030 r. W rzeczywistości naukowcy sugerują, że lądowa generacja wiatrowa może być najtańsza spośród wszystkich metod w przyszłości.

Koszty zewnętrzne odnoszą się do tych związanych z wpływem na, między innymi, zdrowie ludzi, rośliny i materiały. Najwyższe obecne i przyszłe koszty zewnętrzne związane były z technologiami węglowymi, a najniższe z technologiami gazu ziemnego.

Analiza scenariusza na rok 2030, w tym redukcji emisji gazów cieplarnianych, bezpieczeństwa dostaw i kosztów, przewiduje, że bieżący bazowy scenariusz energetyczny UE jest niezrównoważony w odniesieniu do emisji dwutlenku węgla (CO2) i zależności od importu. Najkorzystniejsze przyszłe opcje obejmowały technologie jądrowe oraz elektrownie gazowe, jak również nowoczesne elektrownie węglowe uwzględniające proces wychwytywania i składowania dwutlenku węgla (CSS).

Badacze doszli do wniosku, że Europa musi zdywersyfikować dostawców oraz opracować programy energii nuklearnej i odnawialnej, jeśli chce zabezpieczyć przyszłe dostawy energii.

Projekt Eusustel zaowocował wieloma konkretnymi i naukowych prognozami dotyczącymi przyszłego zapotrzebowania i podaży energii elektrycznej w Europie wraz z ważnymi zaleceniami dla polityków, naukowców i specjalistów. Realizacja zaleceń może również pomóc Europie obniżyć emisje gazów cieplarnianych przy jednoczesnym zwiększeniu bezpieczeństwa dostaw energii w sposób ekonomicznie uzasadniony.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę