Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Przetwarzanie niskowartościowych odpadów w żywność o wysokich walorach odżywczych

W ramach europejskich badań opracowano nowe procesy oraz sposoby obróbki enzymatycznej, umożliwiające przetwarzanie odpadów organicznych z przemysłu spożywczego w przekąski, paszę dla zwierząt oraz nutraceutyki.
Przetwarzanie niskowartościowych odpadów w żywność o wysokich walorach odżywczych
W przetwórstwie spożywczym powstaje dużo odpadów, które często są złożone biologicznie, nieprzyjazne dla środowiska oraz niestabilne mikrobiologicznie. W związku z tym te odpady mogą być zagrożeniem dla zdrowia, a ich skuteczna i bezpieczna utylizacja nastręcza trudności. Jednak wiele z tych materiałów organicznych ma wartość odżywczą i teoretycznie mogą one zostać przetworzone w kolejne produkty żywnościowe.

Celem finansowanego przez UE projektu "Redukcja odpadów przemysłu spożywczego" (REPRO) było opracowanie metod, dzięki którym odpady organiczne mogą stać się bezpieczne i zostać przetworzone w wartościowe pożywienie oraz paszę. Do celów projektu REPRO należało opracowanie enzymów umożliwiających najpierw rozłożenie, a następnie zrekonstruowanie bezpiecznych, stabilnych produktów. Innym głównym celem było zadbanie od początku o to, aby nowo opracowane procesy były akceptowane przez konsumentów, sprzedawców oraz zaangażowane instytucje regulacyjne.

Proces przekształcania ścinków warzyw w substancje fitochemiczne oraz pektyny (zagęstniki) to tylko jeden z sukcesów projektu REPRO. Dzięki poszerzeniu wiedzy na temat dużego znaczenia roślinnych substancji chemicznych dla zdrowia, opracowana w ramach projektu REPRO mieszanka enzymów umożliwia doprowadzenie odpadów warzywnych do stanu płynnego i przekształcenie ich w bogaty w substancje fitochemiczne sok.

W ramach programu wykorzystania wyników projektu REPRO z powodzeniem przetworzono wysłodziny na paszę dla ryb, a następnie złożono wniosek o przyznanie patentu. W zależności od rozstrzygnięcia kwestii zgodności z prawodawstwem dotyczącym żywności, wysłodziny mają również potencjalne zastosowanie w produkcji odżywczych składników przekąsek.

Opracowanie w przyszłości mocniejszych i bardziej aktywnych enzymów pozwoli uzyskać efektywność energetyczną na akceptowalnym poziomie. Na przykład odpady z produkcji celulozy drzewnej można rozkładać w celu produkcji bioalkoholu.

Przy zastosowaniu odpowiedniego procesu przetwarzania oraz obróbki enzymatycznej niskowartościowe produkty uboczne można przetworzyć w smaczne produkty spożywcze o wysokiej wartości odżywczej, środki farmaceutyczne oraz pasze dla zwierząt. Poza oczywistymi zaletami ekonomicznymi, innym przykładem może być upragnione wstrzymanie przetwarzania odpadów organicznych na wysypiskach odpadów, będącego pod presją konsumentów oraz przepisów.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę