Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

FARMSEEDOPORTUNITIES — Wynik w skrócie

Project ID: 44345
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Francja

Plan ratunkowy dla lokalnych produktów

UE uznała, że surowe normy mogą zaszkodzić różnorodności lokalnego rolnictwa i produkcji w Europie. Ma teraz na celu ochronę lokalnych i regionalnych odmian przez nowe przepisy.
Plan ratunkowy dla lokalnych produktów
Przepisy dotyczące obrotu nasionami w UE zagrażają lokalnym odmianom, co wzbudziło potrzebę zachowania bogactwa Europy w tym zakresie. Finansowany przez UE projekt "Możliwości ochrony nasion rolniczych, hodowli i produkcji" (Farmseedopportunities) powstał na wezwanie do wsparcia bioróżnorodności rolnej. Spojrzano, jak można ułatwić certyfikację i obrót nasionami w celu ochrony zasobów genetycznych oraz cofnąć zegar jednorodnej, genetycznie niezróżnicowanej produkcji.

Naukowcy projektu ocenili potrzeby zainteresowanych stron w zakresie różnorodności odmian. Skoncentrowali się na kwestiach związanych z hodowlą, produkcją materiału siewnego oraz regionalnymi systemami rolniczych, wyjaśniając niejasne definicje i aspekty, takie jak odmiana rodzima, produkcja tradycyjna i produkcja lokalna.

Następnie opracowano zalecenia w zakresie uwalniania nasion odmian rodzimych, ochrony, hodowli roślin i małych odmian lokalnych. Opisano modele regulacyjne obejmujące rozróżnienie, jednorodność i stabilność dla różnych sytuacji i warunków w Europie, ściśle biorąc pod uwagę prawa i potrzeby zaangażowanych hodowców i rolników.

Aby wykonać te zalecenia, przeprowadzono kilka warsztatów w różnych krajach europejskich w zakresie odpowiednich przedmiotów. Objęły one rolnictwo ekologiczne, alternatywne systemy rolnicze, hodowlę roślin opartą na uczestnictwie oraz inne kluczowe pojęcia z tej dziedziny. Przeprowadzono pilotażowe testy terenowe na pszenicy, kukurydzy, fasoli i szpinaku, z udziałem 25 gospodarstw we Francji, Włoszech i Holandii.

Mając na celu przekazanie konsumentom informacji w zakresie badań w tym kierunku i zmobilizowanie społeczeństwa, projekt wpłynął na wzrost zapotrzebowania na żywność lokalną oraz promowanie ochrony zagrożonych odmian. Testy, warsztaty, zalecenia i inicjatywy informacyjne mogą odsunąć nas od krawędzi nadmiernej harmonizacji i umożliwić Europie odzyskanie jej różnorodności biologicznej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę