Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Usługi sieciowe wspierają przemysł włókienniczy

Zaawansowane technologicznie usługi świadczone przez Internet mogą znacząco pobudzić przemysł włókienniczy i odzieżowy, promując innowacje i konkurencyjność w sposób dotychczas niespotykany.
Usługi sieciowe wspierają przemysł włókienniczy
Sektor odzieżowy i włókienniczy w Europie znany jest z wysokiej jakości i stylu. Jednakże transfer przemysłu do Azji w ostatnich latach skłonił UE do wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności. Jedną z finansowanych przez UE inicjatyw zmierzających w tym kierunku był projekt "Badania na rzecz nowej generacji zintegrowanego zarządzania innowacją i wiedzą oraz rozwój odpowiednich sieciowych metod szkolenia, narzędzi i wzorców najlepszych praktyk" (WEB-Texpert).

Badacze mieli na celu opracowanie zaawansowanej platformy internetowej dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) sektora włókienniczego z myślą o promowaniu konkurencyjności w tym obszarze. Opracowali oni biznesplan, by wesprzeć branżę, oraz zrzeszyli MŚP z sektora włókienniczego i odzieżowego z różnych części Europy. Konsorcjum WEB-Texpert składało się z 12 członków obsługujących portal, który został później udostępniony wielu innym MŚP spoza konsorcjum.
%Głównym celem projektu było opracowanie usług sieciowych dostępnych na stronach internetowych stowarzyszeń branżowych, umożliwiających MŚP realizację szkoleń oraz naukę. Pomogło to MŚP zrozumieć kompletny łańcuch dostaw lub cykl życia w branży oraz odpowiednio zoptymalizować swoje produkty i usługi. Umożliwiło to również różnym MŚP nawiązanie współpracy, czego skutkiem było stworzenie znacznie bardziej innowacyjnych i wyrafinowanych produktów.

Po jego utworzeniu portal odniósł spektakularny sukces oraz zapewnił innowacyjne rozwiązania europejskiemu przemysłowi włókienniczemu i odzieżowemu. Korzyści odniosły wszystkie zainteresowane strony, w tym stowarzyszenia branżowe oraz społeczeństwo. Projekt pomógł także sektorowi odkryć nowe metody i techniki wspierające produkcję, zwiększające jakość oraz wzmacniające konkurencyjność.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę