Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

GLYFDIS — Wynik w skrócie

Project ID: 37661
Źródło dofinansowania: FP6-LIFESCIHEALTH
Kraj: Izrael

Analiza płynów ustrojowych obietnicą wczesnej diagnozy nowotworów

Wiarygodny test, umożliwiający diagnozowanie różnych nowotworów we wczesnym stadium, ograniczyłby rozwój choroby i śmiertelność, a także koszty opieki zdrowotnej. To nie wszystko, również cierpienie psychiczne pacjenta i jego rodziny byłoby znacznie mniejsze.
Analiza płynów ustrojowych obietnicą wczesnej diagnozy nowotworów
Opracowanie precyzyjnej analizy płynów ustrojowych pod kątem wykrywania nowotworów mogłoby oznaczać ograniczenie kosztownych skanów oraz czasochłonnych badań histologicznych po wykonaniu biopsji. Precyzyjne monitorowanie po postawieniu diagnozy oznacza również, że ocena sposobów leczenia w celu ustalenia najskuteczniejszej opcji może być przeprowadzona drogą internetową.

Celem projektu "Glikany w płynach ustrojowych – możliwości diagnozowania chorób" (Glyfdis) było opracowanie nowych, zintegrowanych narzędzi diagnostycznych, umożliwiających diagnozowanie i monitorowanie stanów nowotworowych na podstawie analizy glikomu w próbkach krwi. Związane z nowotworami zmiany w glikomie (zestawie cząsteczek cukrów, w tym sacharydów złożonych) w tkance guza są bardzo często spotykane.

Ponieważ test nowotworowy na podstawie jednego markera jest bardzo niewiarygodny, badacze biorący udział w projekcie Glyfdis opracowali bazę bioinformatyczną w celu przeanalizowania szeregu metod, opracowanych z myślą o wskazaniu zbioru biomarkerów. Podstawą otrzymanego procesu bioinformatycznego było połączenie algorytmu wektorów nośnych z innym algorytmem, opracowanym specjalnie na potrzeby projektu Glyfdis.

Badacze przeanalizowali glikom w próbkach nowotworu żołądka i trzustki. Ogólna liczba zgonów na całym świecie w wyniku tych nowotworów osiągnęła w roku 2007 milion. W wyniku projektu opracowano ważną platformę danych, a niektóre z markerów mogą zostać objęte ochroną z tytułu praw do własności intelektualnej.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę