Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

UNCOVER — Wynik w skrócie

Project ID: 22717
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Niemcy

Eliminowanie przeławiania na terenie całej Europy

W ramach badań finansowanych przez UE ustalono, w jaki sposób można zregenerować zasoby rybne, które są obecnie na wyczerpaniu. Wyniki projektu doprowadziły do sformułowania ważnych zaleceń, których celem jest zrównoważenie zarządzania łowiskami ryb.
Eliminowanie przeławiania na terenie całej Europy
W historii ludzkości pewne gatunki odławiano w sposób uniemożliwiający przywrócenie równowagi. Takie gwałtowne spadki liczebności zasobów rybnych spotykały się z różnymi reakcjami i miały również różne skutki, wśród których najczęstszymi były zakazy połowów.

Pytanie brzmi: co można zrobić, aby zregenerować gatunek, który osiągnął ten etap? Celem uczestników wspieranego ze środków UE projektu "Zrozumienie mechanizmów regeneracji zasobów" (Uncover) było znalezienie odpowiedzi na to pytanie.

Wcześniejsze, jak również bardziej aktualne wyniki badań z tej dziedziny poddano syntezie i analizie pod kątem aspektów biologicznych, środowiskowych, ekonomicznych i społecznych. Zastosowano również różnego rodzaju modele komputerowe, aby zbadać skuteczność różnych podejść do regeneracji zasobów.

Ta ocena pomogła w kwantyfikacji wpływu warunków środowiskowych, charakterystyk cyklu życia poszczególnych gatunków, interakcji pomiędzy różnymi gatunkami w jednym ekosystemie, a także – oczywiście – interwencji człowieka.

Wynikiem projektu Uncover było opracowanie długoterminowych planów zarządzania oraz planów regeneracji 11 łowisk znajdujących się w 4 regionach. Co ważne, konsekwencjom ekonomicznym, a w szczególności społecznym, nadano taką samą wagę, jak aspektom technicznym. Należy również zauważyć, że długoterminowe plany zarządzania nie składały się jedynie z listy działań. Podkreślono w nich na przykład również potencjalne problemy związane z wdrożeniami. Rozszerzono również zakres planów regeneracji, uwzględniając w nich także rybaków, a nie tylko same ryby.

Na koniec zespół projektu Uncover sporządził kilka zaleceń, dotyczących kluczowych elementów, które należy uwzględnić podczas projektowania i wdrażania inicjatyw związanych z regeneracją. Wartość tych wyników docenią podmioty zarządzające połowami ryb, a także decydenci.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę