Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

Ujarzmić światło słoneczne

Finansowana ze środków UE inicjatywa zachęciła strony zainteresowane do stosowania rozwiązań z zakresu alternatywnych form energii i umożliwiła stworzenie elektronicznego przewodnika dotyczącego energii słonecznej.
Ujarzmić światło słoneczne
Kraje basenu Morza Śródziemnego skąpane są w świetle słonecznym niemal przez cały rok. Finansowany ze środków UE projekt "Integracja technologii słonecznych z budynkami społeczności śródziemnomorskich" (Solar Build) umożliwił zbadanie możliwości zastosowania najbardziej odpowiednich dla regionu rozwiązań technologicznych. W celu osiągnięcia zamierzeń w ramach projektu ustanowiono eksperckie grupy robocze, wspierane przez spotkania i warsztaty na terenie różnych krajów basenu Morza Śródziemnomorskiego.

Bliska współpraca pomogła zanalizować potrzeby rynku i nakreślić plan działania, mający na celu realizację zamierzeń projektu. Dodatkowo, w ramach projektu Solar Build powstały wytyczne dla raportu analizy rynku, które rozesłano do partnerów projektu, identyfikując uchybienia i okazje.

Dwa ważne warsztaty miały miejsce w roku 2007, aby również zakomunikować postępy i okazje. Pierwsze z nich zorganizowano w Maroko. Przyciągnął on 50 uczestników z branży i zapewniło silną sieć współpracy w sprawach związanych z energią słoneczną. Drugie warsztaty odbyły się w Grecji i miały bardziej regionalny charakter. Przyciągnęły 150 uczestników, w tym przedstawicieli z Jordanu, Libanu, Maroko, Palestyny i Hiszpanii, którzy podzielili się swoimi badaniami nad rynkiem.

Rozpowszechnienie wyników projektu Solar Build było możliwe dzięki powstaniu elektronicznego przewodnika, powiązanego tematycznie z energią słoneczną w każdym z krajów, uwzględniającego trendy, dobre praktyki, przeszkody, rekomendacje i kroki, które należy podjąć. W ramach projektu uruchomiono także stronę internetową, wspieraną przez Centrum odnawialnych źródeł energii w Grecji. Strona internetowa zawierała wiedzę, informacje prasowe, prezentacje, ogłoszenia, szczegóły dotyczące partnerów i przewodnik elektroniczny.

Mimo iż wielu partnerów zmagało się z ograniczonymi budżetami i innymi przeszkodami, stojącymi na drodze wdrożeniu projektu, Solar Build stanowi doskonały punkt wyjściowy dla współpracy w zakresie energii słonecznej. Podkreślił on rolę UE we wspieraniu potrzeb w zakresie energii odnawialnej w regionie Morza Śródziemnomorskiego i dał nadzieję na możliwość walki ze zmianami klimatycznymi poprzez redukcję zanieczyszczeń i poprawę jakości życia społeczności.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę