Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

PROKNOW — Wynik w skrócie

Project ID: 28577
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Niemcy

Nadawanie sensu wiedzy badawczej

Centra badawcze, uformowane jako spółki uczelniane spin-off, mogą zmienić sposób, w jaki wiedza badawcza jest upowszechniana. Zrozumienie sposobu powstawania tego rodzaju zasobów wiedzy pomoże w przeprowadzaniu badań i eksploatacji ich wyników.
Nadawanie sensu wiedzy badawczej
Powiązania pomiędzy światem korporacji, badaniami publicznymi i uczelniami są złożone, szczególnie gdy w grę wchodzą spółki uczelniane spin-off, które podejmują się różnych inicjatyw badawczych. Finansowany ze środków UE projekt "Weryfikacja produkcji wiedzy. Wpływ spółek uczelnianych spin-off na wydajność badań publicznych w Europie" (Proknow) skupił się na analizie tych zależności, badając wpływ przedsiębiorstw i przemysłu na badania akademickie. W ramach projektu przeanalizowano, jak publiczne i prywatne instytucje tworzą wiedzę celem objaśnienia nowych zagadnień, dotyczących powiązań nauki z przemysłem.

Projekt Proknow zbadał szczegółowo interakcje pomiędzy publicznymi instytutami badawczymi a spółkami uczelnianymi spin-off, uwzględniając przepływ personelu i środków finansowych, a także wspólne przedsięwzięcia. Szczególną uwagę poświęcono powiązaniom pomiędzy organizacjami zajmującymi się badaniami publicznymi a firmami, które z tych organizacji powstały, badając obszary technologii informacyjnej, biotechnologii i nanotechnologii.

Mając na uwadze, iż polityka publiczna często nieskutecznie zachęcała do przeprowadzania badań, w ramach projektu zalecono zacieśnienie przepisów związanych z rozwojem gospodarczym i przemysłowym. Konieczne będzie zidentyfikowanie obszarów, które z dużym prawdopodobieństwem przyniosą zyski finansowe dla nadrzędnych organizacji badawczych, a także stworzenie systemu motywacyjnego. W ramach Proknow zarekomendowano również zmianę polityki w zakresie celów dążeń naukowych, wzmacniając interakcję pomiędzy uczelnianymi spółkami spin-off a ich nadrzędnymi instytucjami.

Wnioski płynące z projektu wskazują na pozytywny efekt uczelnianych spółek spin-off na nadrzędne instytuty badawcze, a także na konieczność wspomagania ich działania. Podsumowując, zrozumienie powiązań między stronami zainteresowanymi z tego sektora pozwoli na powstawanie wiedzy i przeprowadzanie badań o wyższej jakości, mających pozytywny wpływ na przemysł i wykorzystanie badań.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę