Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

EPIGOV — Wynik w skrócie

Project ID: 28661
Źródło dofinansowania: FP6-CITIZENS
Kraj: Niemcy

Nowe spojrzenie na politykę środowiskową

Zarządzanie polityką środowiskową na terenie UE nacechowane jest nierównomiernym nakładem środków. Poprzez zbadanie mechanizmów zarządzania na wszystkich poziomach i ustandaryzowanie zaleceń można doprowadzić do usprawnienia wspomnianej polityki.
Nowe spojrzenie na politykę środowiskową
UE zawsze stała na stanowisku, iż badania na różnych obszarach należy wspierać i polityka środowiskowa nie jest tu wyjątkiem. Finansowany ze środków UE projekt "Integracja polityki środowiskowej i zarządzanie wielopoziomowe" (Epigov) koordynował badania dotyczące integracji polityki środowiskowej (EPI) i doprowadził do utworzenia platformy dla badaczy, dzięki której mogli dzielić się rezultatami, metodami badawczymi i przyszłymi inicjatywami.

Projekt nakreślał i koordynował badania EPI, a także zarządzanie na szczeblu lokalnym, krajowym i UE. Zidentyfikowano również potrzeby związane z badaniami nad EPI oraz zarządzaniem wielopoziomowym, pozwalające na rozpowszechnienie wyników badań. Projekt Epigov umożliwił współpracę doświadczonych i początkujących badaczy, pochodzących głównie z Europy Środkowej i Wschodniej, razem z decydentami, organizacjami pozarządowymi (NGO) i liderami biznesu. Zorganizowane zostały trzy kluczowe konferencje i końcowa konferencja dotycząca polityki na początku 2009 r.

Wyniki projektu i bogate raporty wskazały na brak wiedzy w zakresie EPI i zarządzania sektorem, ale również dostarczyły cennych danych, umożliwiających analizę zagadnienia EPI z perspektywy zarządzania. W ramach projektu Epigov wykazano, iż silna departamentalizacja w tworzeniu przepisów stanowi największą przeszkodę dla EPI, tuż przed federalizmem i zarządzaniem wielopoziomowym, nawet jeśli również wiążą się z okazjami dla EPI.

Zespół pracujący nad projektem wykazał również, iż zarządzanie praktykami EPI oparte było głównie na nauce i woluntaryzmie, podobnie do stylów zarządzania strategicznego. Najskuteczniejsze metody zarządzania EPI wskazano w przypadku zarządzania o stylu hierarchicznym. Podsumowując, wysiłki na rzecz usprawnienia EPI zakończyły się umiarkowanym sukcesem, co spowodowane było również słabym transferem wiedzy.

W celu poprawy zarekomendowano w ramach projektu Epigov przeprowadzenie poważniejszego badania czynników powiązanych z kulturą polityczną. Polityki dotyczące EPI muszą coraz częściej opierać się na działaniach mających wpływ na podejście przedstawicieli sektora. Decydenci i strony zainteresowane muszą zachęcać do silniejszej integracji EPI z tradycyjnym procesem tworzenia przepisów dotyczących środowiska. Na końcu wskazano, iż dynamiczne i angażujące instrumenty środowiskowe, które tworzą nowe okazje dla środowiska na szczeblu sektora, mogą odnieść pozytywny wpływ drugorzędny na EPI. Po zbadaniu wyników projektu i wdrożeniu jego rekomendacji polityka środowiskowa może jedynie ulec usprawnieniu i doprowadzić do stworzenia społeczności o wyższym standardzie życia.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę