Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

CHRAF — Wynik w skrócie

Project ID: 44208
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Hiszpania

Kontynuacja badań z dziedziny wspierania dziedzictwa kulturowego

W ramach europejskiej inicjatywy posunięto naprzód prace oraz wykorzystano wartościowe wyniki poprzednich badań z zakresu dziedzictwa kulturowego. Wyniki projektu będą przyczynkiem do przyszłych badań na tym polu, umożliwiając lepsze wykorzystanie wyjątkowego dziedzictwa kulturowego Europy.
Kontynuacja badań z dziedziny wspierania dziedzictwa kulturowego
Dziedzictwo kulturowe to jeden z siedmiu obszarów zainteresowań europejskiej platformy technologii budowlanych (ECTP). Inicjatywę "Obszar zainteresowań – dziedzictwo kulturowe" (FACH) uruchomiono w celu ustalenia wizji na rok 2030, strategicznego programu badań (SRA), a także planu działania w związku z ich realizacją oraz integracją platformy ECTP. Innym celem tej inicjatywy było zapewnienie informacji na potrzeby przyszłych europejskich programów badawczych, takich jak siódmy program ramowy (7PR).

Ogólnymi celami projektu "Priorytety i strategie wspierania działalności badawczej w zakresie dziedzictwa kulturowego w ramach platformy ECTP oraz przyszłych działań związanych z 7PR" (CHRAF) było wspieranie działań FACH w sferze badań nad dziedzictwem kulturowym oraz rozpowszechnianie ich wyników. Skoncentrowano się również na integracji i koordynacji europejskiej platformy technologii budowlanych oraz 7PR. Wszystkie działania podejmowane w tych kierunkach, miały na celu promowanie odpowiednich badań, których celem była konserwacja i renowacja dziedzictwa kulturowego z perspektywą na zwiększenie atrakcyjności Europy oraz podniesienie jakości życia jej obywateli.

Z projektem CHRAF wiązało się wiele celów, z których wszystkie zrealizowano w ramach prac prowadzonych w czterech głównych kategoriach. Były one związane z priorytetami badawczymi z zakresu dziedzictwa kulturowego oraz strategiami integracji, organizacji i koordynacji działań inicjatywy FACH, związanych z innymi obszarami zainteresowań europejskiej platformy technologii budowlanych, a także z promowaniem wymiany informacji oraz rozpowszechnianiem wyników badań z zakresu dziedzictwa kulturowego w ramach 5PR i 6PR, oraz badaniem stanu świadomości, rozpowszechnianiem i wykorzystywaniem wyników inicjatywy FACH.

W wyniku projektu CHRAF powstały trzy uaktualnione i ulepszone wersje strategicznego programu badań FACH oraz plany wdrożenia europejskiej platformy technologii budowlanych i zaleceń dotyczących syntezy jasnych priorytetów badawczych. Zalecenia dotyczące przyszłej struktury inicjatywy FACH w ramach platformy ECTP oraz relacji z innymi forami i platformami europejskimi zostały zrealizowane.

Badacze biorący udział w projekcie uruchomili stronę internetową oraz opracowali ulotkę, aby wspomóc działania związane z rozpowszechnianiem wyników. Przeprowadzili również analizę wpływu 5PR i 6PR na projekty związane z dziedzictwem kulturowym oraz zaproponowali zalecenia dotyczące przyszłych działań. Partnerzy sporządzili mapę projektów 5PR oraz 6PR związanych z dziedzictwem kulturowym, ocenili ich wyniki, ustalili plany ich zastosowań i rozpowszechniania, a także nakreślili działania związane z wymianą informacji. Do najważniejszych wyników projektu należał udział w przygotowaniu kampanii rozpowszechniania informacji na potrzeby ósmej konferencji Komisji Europejskiej na temat dziedzictwa kulturowego, która odbyła się w Lublanie (Słowenia).

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę