Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

ENPRODUS — Wynik w skrócie

Project ID: 518693
Źródło dofinansowania: FP6-INCO
Kraj: Grecja

Plan działań na rzecz ochrony przed pyłami przemysłowymi

Naukowcy z UE, wspólnie z partnerami z Kazachstanu, Rosji i Ukrainy, pracowali nad stworzeniem planu działań na rzecz ochrony środowiska i populacji przed pyłami przemysłowymi.
Plan działań na rzecz ochrony przed pyłami przemysłowymi
Kazachstan, Rosja i Ukraina posiadają duże zasoby metali żelaznych i nieżelaznych na potrzeby przemysłu metalurgicznego tych krajów. Jednak przestarzałe procesy wydobycia metali skutkują powstaniem drobnocząsteczkowego pyłu zawierającego tlenki metali, powodującego poważne zanieczyszczenia w postaci skażenia gleb i wód. Ponadto, ponieważ takie cząsteczki są wyjątkowo małe, mogą z łatwością przenikać do ludzkiego układu oddechowego, powodując poważne problemy zdrowotne, a nawet śmierć.

W ramach projektu Enprodus skoncentrowano się na opracowaniu planu działań zapobiegających skażeniom ze strony powstającego pyłu metalurgicznego oraz zapewniających ochronę środowiska regionalnego. Zajęto się również wdrożeniem najnowocześniejszych technologii stosowanych w innych krajach Europy i spoza Europy. W związku z tym konsorcjum wskazało te inicjatywy badawcze, które mają największy potencjał, biorąc pod uwagę potrzeby społeczności lokalnych i przemysłu.

Informacje rozpowszechniono wśród naukowców z Rosji i nowych niepodległych państw, aby mogli oni zapoznać się z nowymi technologiami. Pomogły one również władzom Kazachstanu, Rosji i Ukrainy w osiągnięciu wzrostu gospodarczego poprzez zrównoważony rozwój oraz optymalne zarządzanie zasobami naturalnymi.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę