Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

FP6

LIVINGALL — Wynik w skrócie

Project ID: 44359
Źródło dofinansowania: FP6-POLICIES
Kraj: Hiszpania

Poprawa warunków życia niepełnosprawnych Europejczyków

Zespół europejskich badaczy przeanalizował prawa niepełnosprawnych Europejczyków w zakresie swobody poruszania się i równych szans. Analiza nieścisłości w przepisach umożliwi podwyższenie standardu życia osób niepełnosprawnych.
Poprawa warunków życia niepełnosprawnych Europejczyków
Projekt "Swoboda poruszania się i równe szanse dla wszystkich obywateli" (Livingall) miał na celu przygotowanie gruntu pod poprawę szans i możliwości poruszania się dla osób niepełnosprawnych w Europie. Finansowany ze środków UE projekt pozwolił na sformułowanie zakresu propozycji i narzędzi, które wspierać będą rozwój bardziej skutecznych przepisów, mających na celu usunięcie przeszkód i ograniczeń.

Partnerzy projektu zebrali informacje na temat przepisów i planowanych działań państw europejskich, a następnie opublikowali raport dotyczący aspektów prawnych badanych sytuacji. Inne powiązane działania pozwoliły na sklasyfikowanie narzędzi technicznych, wspierających swobodę poruszania się i równe szanse, a także na sporządzenie raportu dotyczącego rzeczywistych sytuacji i głównych przeszkód, z jakimi zmagają się osoby niepełnosprawne. Opracowano również kwestionariusz Livingall, który umożliwił zebranie danych i ocenę wykorzystania przywilejów swobodnego poruszania się, a także przeszkód, w oparciu o opinie 700 zainteresowanych osób.

Przygotowany w ramach projektu Livingall przewodnik po najlepszych praktykach zawiera zebrane informacje i ma na celu wesprzeć prawa niepełnosprawnych Europejczyków. W oparciu o zebrane informacje stronom zainteresowanym – stowarzyszeniom, władzom, decydentom, mediom i przedstawicielom sektora prywatnego – przekazano konkretne zalecenia, zachęcając do podejmowania związanych z tematem przedsięwzięć.

Badacze trafnie wskazali obszary, które stanowią trudności dla niepełnosprawnych Europejczyków w zakresie swobody ruchu i równych szans. Dalsza praca w tym obszarze pozwoli uzyskać bardziej skuteczne rozwiązania i podwyższyć jakość życia dla tej konkretnej grupy obywateli UE.

Powiązane informacje

Śledź nas na: RSS Facebook Twitter YouTube Zarządzany przez Urząd Publikacji UE W górę